Vollegrond

Nieuws

Witlofplatform toetst Amistar Top tegen smet

Adviesbureau Chicogrow heeft een demoproef opgezet in het kader van het Witlofplatform. Hierin wordt bekeken of het fungicide Amistar Top (Syngenta) kan bijdragen aan het terugdringen van smet in de trek van witlof.

Amistar Top is effectief tegen bladvlekken (Alternaria cichorii), roest (Puccunia cichorii) en meeldauw (Erysiphe cichoracearum). De vraag is of het ook helpt om smetterige wortelkragen te voorkomen. De gedachte is dat een effectieve schimmelbestrijding met Amistar Top helpt om het blad op het eind van de teelt stevig, vitaal en gezond te houden. Hierdoor wordt de smet veroorzakende Rhizoctonia-schimmel de pas afgesneden. Om dit te testen, ligt er in Flevoland een demo in een op 9 juni gezaaide wortelteelt met de inzet van Amistar Top. Steeds is volvelds gespoten met 1 liter per hectare.

Vroeg of laat

Een object werd op een vroeg (13 juli) en middentijdstip (15 augustus) gespoten. In een tweede object volgende de bespuitingen elkaar op het middentijdstip (15 augustus) en op een laat moment (16 september).

Etiket

De etiketdosering van Amistar Top is 1 liter per hectare. Het middel (azoxystrobin en difenoconazool) mag maximaal twee keer in twaalf maanden worden toegepast met minstens drie weken interval. De veiligheidstermijn is dertig dagen. Dit werd onlangs toegelicht tijdens een bijeenkomst in Flevoland in het kader van het Witlofplatform, georganiseerd door door Vollegrondsgroente.net.

Of registreer je om te kunnen reageren.