Vollegrond

Nieuws

Witlofwortels staan er goed op en goed voor

Hoewel naar schatting 20% van de witlofwortels overgezaaid moest worden, is de gewasstand en de wortelontwikkeling half september in de meeste gevallen naar wens. Ook de ‘overige 80%’ heeft zich gemiddeld genomen goed ontwikkeld, hoewel er per perceel wel verschillen zijn.

Een excursie van Witlofplatform langs 6 percelen in de Noordoostpolder gaven een goed beeld van de stand en ontwikkeling van witlofwortels en de verschillen die er zijn. De zaaisels van rond half mei zijn over het algemeen onder niet ideale omstandigheden (koud, nat) gezaaid en hebben daarna te lijden gehad van droogte. Toch staan de wortels half september er in zijn algemeenheid goed bij, maar de verwachting is dat de hoeveelheid wortels die gerooid gaan worden in de Noordoostpolder onder het gemiddelde zal uitkomen. De wortelontwikkeling verloopt wel voorspoedig, maar de stand is soms wat onregelmatig. Naar verwachting zullen de vroegste wortels begin oktober gerooid gaan worden.

Lees verder onder de foto.

Half september is bij overgezaaide wortels sprake van een worteldiameter van zo’n 3,2 centimeter, ten opzichte van gemiddeld 3,5 centimeter bij eerder gezaaide wortels. Met nog voldoende groeidagen voor de boeg worden voldoende dikke wortels verwacht. - Foto: Stan Verstegen
Half september is bij overgezaaide wortels sprake van een worteldiameter van zo’n 3,2 centimeter, ten opzichte van gemiddeld 3,5 centimeter bij eerder gezaaide wortels. Met nog voldoende groeidagen voor de boeg worden voldoende dikke wortels verwacht. - Foto: Stan Verstegen

Flinke slagregen

Percelen die eind mei, begin juni gezaaid zijn, kregen in de Noordoostpolder te maken met de slagregen net na Pinksteren (10 juni) en dat leverde opkomstproblemen op. Tot ongeveer 21 juni is er nog overgezaaid. Qua stand van het gewas zijn de verschillen tussen de normaal gezaaide percelen en de overgezaaide niet zo groot. In de Noordoostpolder is naar schatting grofweg 300 tot 400 hectare (20%) overgezaaid.

De overgezaaide wortels zijn bezig met een inhaalslag, met dank aan het groeizame weer met geregeld een buitje. Op deze percelen worden toch nog tussen 265.000 en 285.000 wortels geteld. Half september is sprake van een worteldiameter van zo’n 3,2 centimeter, ten opzichte van gemiddeld 3,5 centimeter bij eerder gezaaide wortels. Met nog voldoende groeidagen voor de boeg worden daar dan ook voldoende dikke wortels verwacht. Het is nog even de vraag hoe de wortelinhoud bij het rooien zal zijn.

Lees verder onder de foto.

Op drogere (delen van) percelen komt dit jaar, vaak pleksgewijs, slawortelluis voor. - Foto: Stan Verstegen
Op drogere (delen van) percelen komt dit jaar, vaak pleksgewijs, slawortelluis voor. - Foto: Stan Verstegen

Druk van witlofmineervlieg

Adviseur Niek Stoel van ChicoGrow meldde tijdens de veldexcursie een in zijn algemeenheid hogere druk van witlofmineervlieg ten opzichte van vorig jaar. Met name in de Noordoostpolder, maar ook rond Dronten, is de druk dit jaar groot. In regio’s dichter bij het IJsselmeer valt de druk juist weer mee. Ook in Zuidwest-Nederland is dit jaar op de meeste plaatsen de druk van witlofmineervlieg hoog. In België en Frankrijk is sprake van zeer hoge druk met aantallen die 3 keer zo hoog zijn dan in voorgaande jaren, toen de druk ook al verhoogd was.Verder is op sommige percelen Sclerotinia te vinden en komt op drogere (delen van) percelen, vaak pleksgewijs, slawortelluis voor.

Andere regio’s

In Zuidwest-Nederland zijn de wortels gezond. Op sommige percelen is de schimmel Sclerotinia aanwezig. In deze regio worden normale hoeveelheden wortels verwacht. De ontwikkeling van de wortels is dusdanig dat ze in de gebruikelijke periode, vanaf 10 oktober, gerooid zullen worden.

In België staan in Wallonië de wortels er goed voor, maar in Vlaanderen zijn de verschillen erg groot. De hitte heeft daar op plaatsen flink effect gehad: soms zijn kiemplanten compleet afgebrand waardoor de wortels zeer ongelijk staan. Verder loopt de ontwikkeling op een aantal percelen behoorlijk achter met een worteldiameter van nog maar 2 centimeter. Die groeiachterstand kan niet meer ingehaald worden.

In Frankrijk bleef het in de regio’s met witlofwortels in het voorjaar lang koud. Daardoor loopt de ontwikkeling een maand achter, vergeleken met normaal. Doorgaans start daar het rooien begin september. Nu zullen de eerste wortels pas begin oktober gerooid gaan worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.