Vollegrond

Nieuws

Rabobank: prijsrisico biogroenten neemt toe

De biologische groenteteelt moet rekening houden met prijsschommelingen zoals op de gangbare markt.

Dat stelt de Rabobank in een regioscan voor de regio’s Flevoland, Noord-Overijssel, Veluwe & Salland. De bank maakt per eigen bankregio een analyse van de sterke en zwakke punten van de land- en tuinbouw. De regio Flevoland, Noord-Overijssel, Veluwe & Salland is een belangrijk teeltgebied voor biologische groenten.

Balans tussen vraag en aanbod een uitdaging

De Rabobank constateert in haar scan dat de balans tussen vraag en aanbod een uitdaging wordt voor de groenteteelt. Analist Lambert van Horen: “Voor sommige producten als spinazie en rode bieten zie je dat biologisch een aandeel heeft van 25% van het landelijke aanbod. Dan krijg je te maken met goede en slechte jaren, zoals in gangbare teelt. Als je 10% marktaandeel hebt, ben je minder vatbaar voor weersinvloeden. Bij 25% ontstaat meer volatiliteit, die je binnen de keten moet opvangen.” Door schaalvergroting ontstaan bedrijven van meer dan 300 hectare.

Samen oplossingen zoeken

Een pasklaar antwoord op deze groeiende kwetsbaarheid heeft de Rabobank niet, maar een aantal oplossingen ligt volgen Van Horen voor de hand. “Dat kan je doen door meer te verwerken of een programma af te spreken met je supermarkt en meer product flexibel in acties weg te zetten, als dat nodig is.”

De afzetstructuur in biologische groenteteelt is niet versnipperd met betrokken partijen als Eosta, Nautilus en Odin. Volgens Van Horen biedt dat kansen om ketenafspraken te maken. “Dat zijn partijen die qua cultuur dicht op de biologische tuinbouw zitten en telers willen begrijpen.”

Grondkrapte

In de regioscan stelt de Rabobank verder dat oplopende krapte in de Flevopolder grondprijzen laat stijgen. Dat kan knellen met een uitbreiding van biologische teelt, waar juist meer grond nodig is om dezelfde productie als gangbaar te halen.

Of registreer je om te kunnen reageren.