Vollegrond

Nieuws

‘Biologische middelen inzetbaar tegen phytophthora in witlof’

Fenomenal in de witloftrek is prima in staat om een infectie met phytophthora te onderdrukken. Datzelfde lukte afgelopen winter in de trek met 2 biologische middelen.

Het percentage gezonde wortelen lag in een proef in de bovengenoemde objecten tussen de 94% en 96%, terwijl de overige behandelingen niet verder kwamen dan hoogstens 38% gezonde wortelen. Proeftuinonderzoeker Ingrid Commandeur lichtte een en ander toe op een bijeenkomst van het Witlofplatform in Gorinchem.

Proeftuin Zwaagdijk vergelijkt middelen tegen phythophthora

Wat is mogelijk tegen phytophthora in witlof met groene middelen, met bestaande middelen en met een middel waarvoor de toelating al werd verwacht in 2017 en waarvan nu wordt gehoopt dat die toelating in het 2e kwartaal van 2018 wordt verleend? Deze vraag toetste proeftuin Zwaagdijk in de wortelteelt en in de trek met het ras Flexine.

De wortels groeiden in 2017 op een phytophthoragevoelig perceel in Espel (Flevoland), ze werden hier behandeld met:

  • het experimentele middel
  • 2 biologische, weerbaarheid verhogende middelen voor veldtoepassing
  • het toegelaten middel Flint
  • een object werd niet behandeld

Bij de oogst bleek er weinig verschil tussen de wortels. Er viel alleen op dat Flint een iets beter resultaat gaf dan onbehandelde wortels.

Dezelfde wortels werden begin dit jaar op proeftuin Zwaagdijk getrokken. Om de tot dan toe zeer beperkte phytophthorainfectie wat verder aan te wakkeren, werden bij de start van de trek op 18 januari zieke wortels aan de partijen toegevoegd.
Aan de partijen die op het veld waren behandeld, werd in de trek niets gedaan. De op het veld niet behandelde partijen werden in de trek juist wel behandeld: met Fenomenal, of met 2 biologische middelen die aan het proceswater werden toegevoegd en die over de wortels werden gespoten. Verder werden er wortels getrokken die niet op het veld waren behandeld, én het in de trek zonder behandeling moesten stellen.

Kerngezonde witlofwortels

In de loop van de trek, op 26 januari, werd vastgesteld dat de productie zeer sterk achterbleef van wortelen die in de trek met biologische middelen waren behandeld. Oorzaak was een te hoge middelconcentratie, zo bleek na analyse, die de groei van de (haar)wortels sterk belemmerde. De wortels waren echter kerngezond, in lijn met de uitstekende gezondheid van de met Fenomenal behandelde wortels (94% tot 96% gezond).

Conclusie, aldus onderzoeker Commandeur, is dat de in de trek getoetste biologische proefmiddelen het wellicht ook goed zullen doen tegen phytophthora, in een concentratie waarbij het productievermogen van de wortels niet negatief wordt beïnvloed. Dit wordt bekeken in vervolgonderzoek.

Of registreer je om te kunnen reageren.