Vollegrond

Nieuws

Huisvesting seizoenarbeiders begint te knellen

Steeds meer arbeidsmigranten uit andere Oost-Europese landen dan Polen doen seizoenswerk in de tuinbouw en in andere sectoren in Noord-Limburg. Dat zorgt voor druk op de huisvestingsmogelijkheden.

Waar Poolse arbeidsmigranten hun onderkomen vaak al geregeld hebben, geldt dat voor arbeidsmigranten uit andere Oost-Europese landen meestal niet. Aangezien er op hen steeds meer een beroep wordt gedaan bij moeilijk in te vullen vacatures, betekent dat er meer huisvestingsruimte nodig is. De bestaande mogelijkheden zitten in Noord-Limburg nagenoeg vol. De concentratie van agrarische, technische en logistieke bedrijven in deze regio is daar mede debet aan.

Extra woonruimte

Meerdere werkgevers in de agrarische en logistieke sector in Noord-Limburg trekken nu aan de bel. Otto Work Force in Venray stelt in De Limburger dat de provincie Limburg grote logistieke bedrijven naar Noord-Limburg haalt, maar dat die nu op korte termijn ook nog voor huisvesting moet zorgen. De arbeidspiek in de logistieke sector loopt van september tot en met december.

Sommige vollegrondsgroentebedrijven hebben nog vacatures open staan die bij invulling op korte termijn vragen om extra ruimte voor kortdurend verblijf. AB Werkt heeft een groei in seizoenbanen van 15% tot 20%, maar bij de invulling is de capaciteit aan huisvesting momenteel de beperkende factor.

Nu de huisvestingsmogelijkheden in Noord-Limburg aan zijn grenzen dreigt te raken, zoeken AB Werkt en ook sommige tuinbouwbedrijven hun heil wat verder weg; in Noord-Brabant, Duitsland of Midden- en Zuid-Limburg.

Eigen onderkomen

Poolse arbeidsmigranten komen steeds minder voor seizoenswerk naar Nederland, omdat ze een goede baan in eigen land kunnen vinden. Bovendien hebben veel Poolse seizoenwerkers die al jaren in Nederland komen hun eigen vaste onderkomen. Ook vestigen zich steeds meer Poolse medewerkers en gezinnen permanent in Nederland.

Of registreer je om te kunnen reageren.