Vollegrond

Nieuws

Cao Open Teelten ongewijzigd met vier maanden verlengd

De cao Open Teelten wordt ongewijzigd verlengd met vier maanden. Dat is deze week met de sociale partners overeengekomen.

Daarmee loopt de cao van 1 juli 2015 tot en met 31 juli 2017. Deze verlenging vindt plaats zonder loonsverhoging. De laatste cao-loonsverhoging in de open teelten sector is doorgevoerd per 1 januari 2017.

In de komende periode worden nadere afspraken gemaakt over de nieuwe cao na 31 juli 2017. Hierbij komen in elk geval de nieuwe arbeidstijdenregeling, een regeling voor duurzame inzetbaarheid en de toepassing van de regeling seizoenarbeid door uitzendbureaus aan de orde.

Nog niet definitief

Het besluit voor ongewijzigde verlenging moet nog worden voorgelegd bij de achterban van werkgeversorganisaties en vakbonden. Na akkoord van hen wordt de ongewijzigde verlenging definitief.

Of registreer je om te kunnen reageren.