Vollegrond

Nieuws

Uitzondering ketenbepaling geldt voor alle bedrijven

De uitzondering op de ketenbepaling, voor personeel dat tijdelijk agrarisch seizoenswerk verricht in de open teelten, is vanaf 24 januari 2017 algemeen verbindend.

Dit betekent dat dit onderdeel in de cao nu voor alle bedrijven die vallen onder de sector open teelten geldt.

In de huidige CAO Open Teelten, die geldt vanaf 11 juli 2016, is opgenomen dat tijdelijk personeel maximaal 3 contracten in een periode van maximaal 9 maanden mag krijgen. Dit inclusief de eventuele onderbrekingen tussen die contracten. De wettelijke tussenpoos is dus tenminste 3 maanden in plaats van 6 maanden volgens de ketenbepaling.

Algemeen van toepassing

Tot 24 januari 2017 mochten alleen de leden van LTO Noord, ZLTO, LLTB, NFO, KAVB en Anthos van deze uitzondering op de ketenbepaling gebruik maken. Vanaf de genoemde datum geldt de uitzonderingsbepaling voor alle bedrijven met personeel in de functie van assistent medewerker I en II, medewerker I en II en medewerker huishoudelijke dienst.

Uitzondering bij CAO Open Teelten geldt nu voor iedereen.
Uitzondering bij CAO Open Teelten geldt nu voor iedereen.

CAO Glastuinbouw

De CAO-Glastuinbouw is met ingang van 14 oktober 2016 al verbindend verklaard. Deze is dus al enkele maanden geldend voor alle bedrijven die vallen onder deze cao.

Of registreer je om te kunnen reageren.