Vollegrond

Nieuws

Pompoenen, Rucola en Romanasla in Duitsland in de lift

In de afgelopen 10 jaar is in Duitsland het areaal aan eetbare pompoenen, Rucola en Romanasla relatief het hardst gestegen. Augurken, spruitkool en kropsla verloren het meeste terrein.

Het Thünen Instituut voor Bedrijfseconomie uit Brauschweig heeft een vergelijking gemaakt van het gemiddelde areaal aan groenten in de periode 2004 tot 2006 en de periode 2012 tot 2014. Daaruit blijkt dat het areaal aan eetbare pompoenen relatief gezien met bijna 140% steeg. Rucola is met bijna 120% goede tweede en Romanasla volgt met 80% op plaats drie. Bosuien stegen 50% in areaal en de lollo's maken de top 5 vol met iets meer dan 40% relatieve stijging. Dat meldt dat Duitse Instituut in Gartenbauprofi 7/16.

Grootste dalers

De gewassen augurken, met minus ruim 50%, spruitkool met minus iets meer dan 40% en kropsla met exact 40% namen relatief gezien in areaal het meeste af. Daarna volgen rettich met iets meer dan 20% minder, bloemkool met iets minder dan 20% en savooiekool en ijsbergsla met 17 tot 18% minder areaal.

Arealen in cijfers

In absolute zin is asperge met 25.700 hectare het meest geteelde gewas in Duitsland. Daarna volgens uien en peen met ieder circa 10.000 hectare. Het totale areaal aan koolsoorten neemt af. Wittekool is met 5.600 hectare het meest geteelde koolgewas, dan volgen bloemkool met 3.600 hectare en rode kool met 1.900 hectare. Het areaal aan bladgewassen nam in totaal met 17% toe en de samenstelling van dat areaal wisselde sterk. Groenteteelt onder glas neemt in Duitsland met circa 1.300 hectare qua areaal een bescheiden plaats in.

Minder bedrijven

Het Thünen Instituut constateert verder een duidelijk afname van het aantal bedrijven sinds het jaar 2000. In 2015 waren er circa 6.100 vollegrondsgroentebedrijven in Duitsland. Het gemiddelde areaal steeg van 7,3 hectare in 2000 naar 18,9 hectare in 2015. Bedrijven van 20 hectare of (veel) meer nemen het merendeel van het areaal voor hun rekening.

Groenten per deelstaat

De deelstaten Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz en Niedersachsen nemen 52% van het areaal vollegrondsgroenten voor hun rekening. In de deelstaten Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Schleswig-Holstein en Brandenburg zijn het bepaalde regio's waar de groenteteelt zich geconcentreerd heeft.

Of registreer je om te kunnen reageren.