Vollegrond

Nieuws

Moeilijk seizoen voor Franse wintergroente

Wintergroenten zoals wortelen, prei, lof en bloemkool hebben in Frankrijk een moeilijk seizoen achter de rug. Door het milde weer lag de vraag op een relatief laag niveau terwijl de productie in sommige gevallen juist hoger was dan normaal.

Het weer, en met name de overstromingen, zorgde echter wel regelmatig voor problemen bij die oogst waardoor de aanvoer vaak met horten en stoten verliep. Tenslotte krijgen de traditionele wintergroenten ook steeds meer concurrentie van tomaten, komkommers en dergelijke producten omdat die tegenwoordig jaarrond te koop zijn. Dat schrijft de agrarische infodienst Agreste in een seizoenoverzicht.

Moeilijke omstandigheden voor wortelen
Wortelen, die weliswaar het hele jaar te krijgen zijn maar toch hun piek beleven in de winter, hadden in veel regio's te lijden van de hoge temperaturen in combinatie met een veel te natte grond. De oogst aan consumptiewortelen is daardoor tien procent lager uitgevallen dan vorig seizoen. Bij wortelen voor de industriële verwerking viel de daling echter minder sterk uit. Door die ontwikkelingen lag de prijs voor wortelen gemiddeld ook hoger dan in de voorafgaande jaren.

Weinig vraag naar bloemkool

Bloemkool heeft nog sterker te lijden gehad van het milde en vooral winterweer. Vooral in het belangrijkste teeltgebied Bretagne hebben de vele winterstormen met zware regenval flink huis gehouden in de bloemkoolvelden waardoor de oogst in sommige perioden de helft lager uitviel dan vorig seizoen. Omdat ook al vanwege dat weer de vraag erg klein was, kwam de prijs voor bloemkool flink onder het vijfjaarlijks gemiddelde te liggen. Dat wordt nog eens verergerd door het feit dat er in maart opeens een overvloed aan bloemkool naar de markt kwam. Uiteindelijk bleef de oogst maar vier procent onder die van een jaar eerder maar door de onregelmatige aanvoer was de prijsdaling een stuk sterker.

 

Lagere productie witlof en prei

Ook bij witlof bleef het aanbod steeds lager dan in vorige jaren. Door de aanvoer onder controle te houden, kon de prijs gedurende korte tijd op een redelijk niveau gehandhaafd blijven maar dat gold zeker niet voor het hele seizoen. De sector slaagde er echter wel in door het opvoeren van de export het seizoen nog redelijk te redden.

Ook bij prei deden zich soortgelijke problemen voor waardoor de productie vijf procent lager lag en de aanvoer bovendien onregelmatig over het seizoen was gespreid. Omdat de prijzen aan het begin van het seizoen zich nog goed hielden, kwam de gemiddelde prijs iets hoger uit dan een jaar eerder.

Of registreer je om te kunnen reageren.