Vollegrond

Nieuws

Brussels grondwitlof krijgt promotiegeld

Brussels grondwitlof krijgt met een budget van 40.000 euro steun van de Vlaamse overheid om het product te promoten.

De toekenning van 40.000 euro aan promotiegeld past in het beleid van de Vlaamse minister-president Kris Peeters om Vlaamse kwaliteitsproducten met een Europese erkenning als beschermde geografische aanduiding (BGA) te ondersteunen en beter bekend te maken bij zowel consumenten als producenten. Ook de Vlaamse tafeldruif mag door haar beschermde oorsprongsbenaming (BOB) een beroep doen op het budget.

De producentengroeperingen die de erkenningsaanvraag voor BGA voor Brussels grondwitlof of BOB voor de tafeldruif hebben gedaan, kunnen nu vóór 31 oktober programmavoorstellen indienen voor voorlichtings- en afzet bevorderende activiteiten. Van de begrote kosten komt maximaal 70 procent voor subsidie in aanmerking.

Of registreer je om te kunnen reageren.