Vollegrond

Achtergrond

Markt: Aspergeprijzen gaan weer omhoog

In tegenstelling tot wat een enkele teler in de pers roept, is het gros van de aspergetelers helemaal niet ontevreden over het huidige seizoenverloop. Dat bevestigen onafhankelijke adviseurs.

Dat de prijs eind vorige week niet goed was, klopt, en dat door de grote aanvoer sinds de eerste week van april prijzen voor de sortering AA Extra Wit van rond € 4 werden genoteerd, klopt ook. Maar het effect van de koude en nachtvorsten in de afgelopen dagen heeft er, zoals door afzetorganisaties al werd voorspeld, ook toe geleid dat de prijzen weer de opgaande lijn gevonden hebben.

Verkeerde prijsinformatie heeft marktverstorend effect

De markt is weer in evenwicht, stelt een teler vast, en prijzen van rond € 6 mag je als heel redelijk omschrijven. Dat maar € 2,50 betaald zou worden, is dus schromelijk overdreven en werkt eerder marktverstorend door de invloed die dat heeft op de verkeerd ingelichte consument. Die wordt afgeschrikt door een hogere, maar wel reële, prijs voor een kwaliteitsproduct als hij bij de aspergeteler aan huis asperges komt kopen.

Eerste en tweede jaars percelen

Voor de meeste telers is er dan ook totaal geen aanleiding om zo vroeg in het seizoen al te stoppen met de oogst als het gaat om niet met (mini)tunnels vervroegde of om onverwarmde percelen die al meerdere jaren in productie zijn. Het is een ander verhaal voor de percelen die voor het eerste jaar geoogst zijn en er vorig jaar door de droogte minder florissant bijstonden. En ook voor percelen onder minitunnels die voor het tweede jaar geoogst zijn, geldt dat ze inmiddels flink wat kilo’s gegeven hebben. In deze situaties is het advies om met de komende warme dagen in het vooruitzicht er rond Pasen mee te stoppen, om dit soort percelen niet te zwaar te belasten en voldoende tijd te gunnen voor herstel. Volgens een adviseur zijn er duidelijke verschillen te zien in stengeldikte en kwaliteit tussen percelen die vorig jaar voldoende beregend zijn en waar daarin is tekortgeschoten.

Aspergeseizoen duurt nog ruim 2 maanden

Gezien de productie die menig perceel al gegeven heeft en met de hoge temperaturen aan het einde van de week in het vooruitzicht, hoeft het vervolg van het seizoen zelfs helemaal niet slecht te zijn. Immers, het aspergeseizoen duurt nog ruim 2 maanden. Het zou kunnen dat een vragende markt ontstaat, omdat de volumes zeker niet klein zijn, maar wel aan de kleine kant kunnen zijn in verhouding tot de vraag. Een aspergeperceel blijft nou eenmaal niet constant pieken als het om productie geven gaat.

Of registreer je om te kunnen reageren.