Vollegrond

Achtergrond

Witlofprijs in rustig vaarwater

Met prijzen van rond € 1 doet witlof het redelijk, in Nederland wat beter dan in België. Voor de komende periode is te verwachten dat de prijs zich handhaaft.

Enig optimisme over de witlofmarkt lijkt gerechtvaardigd, na perioden met sterk fluctuerende prijzen: het consumptiebeeld in eigen land is genormaliseerd en de export loopt goed door. Volgens handelaren komt er vooral vraag uit Zuid-Europa, met name van Italiaanse kant.

Aan de productiekant valt op te tekenen dat de productie niet al te hoog is als gevolg van matige wortelinhouden. De wortelvoorraad wordt als ‘normaal’ aangeduid.

Minder wortels in Nederland

Spannender is het hoe de wortelvoorraad gaat worden. Tijdens een belronde langs deskundigen wordt voor de productie in Flevoland gerekend op een tot 20% lagere productie, gerekend in aantallen opzetbare wortels.

Verder valt op dat sommige percelen dit jaar erg vroeg gerooid moeten worden, zoals ook het geval is bij sommige percelen tulpen en plantuien. Dat is te danken aan buitengewoon groeizaam weer in combinatie met een minder dichte stand.

“Er zijn zaaisels van na half mei die eerder klaar zullen zijn dan de zaaisels van begin mei”, aldus een insider. Volgens hem zullen de wortels wel conische zijn dan verwacht mag worden: de groei zit bovenin, dat geeft snel dikte, maar ook weinig gewicht.

Minder in Wallonië en Frankrijk

In Wallonië en Noord-Frankrijk zijn veel wortels nog eind juni opnieuw gezaaid –vaak met ‘slechts’ 250.000 zaden per hectare. Die planten stonden begin juli boven. Op de eerste gezaaide percelen is de wortelmaat als zo’n 4,5 centimeter.

Volgens een Vlaamse deskundige is zo’n 80% van de wortels iets meer dan een potlood dik. Ze groeien echter voortvarend. Al met al zal het aantal wortels zo’n 15% lager gaan uitvallen, is de verwachting. Bovendien zullen veel van die zaaisels pas in november gerooid worden. Gezien de grondsoort in Wallonië en in Frankrijk –leem- is dat een risico bij de omslag naar nat weer. Dit jaar is de hoeveelheid neerslag tot nu toe beperkt gebleven tot 300 – 400 millimeter.

Vraag naar nieuwe wortels

Vooralsnog is de animo om oude wortels bij te kopen beperkt, want daarvoor blijft de markt te veel achter. Veel hangt af van hoe de vraag naar de nieuwe wortels zich ontwikkelt. De verwachting is dat die vraag groot zal zijn, maar dat kan ook nog weleens tegenvallen, zo wordt van meerdere kanten opgemerkt. Dat wordt in de hand gewerkt door de vlotte wortelgroei.

Een tekort wordt pas voelbaar als de prijzen oplopen en telers daarom wortels willen bijkopen, of als het straks niet lukt om de wortels uit de grond te krijgen.

Prognose: handhaving huidig prijsniveau.

Of registreer je om te kunnen reageren.