Vollegrond

Achtergrond

Handel en consument hebben weinig trek in asperge

Met een aanvoer die in het vroege seizoen al redelijk snel op gang kwam en nog achterblijvende vraag, kwamen de aspergeprijzen al snel onder druk te staan. Op de Duitse groothandelsmarkten komen de asperges inmiddels uit alle windstreken samen.

Tot op heden waren het asperges uit de kas, maar inmiddels beginnen ook de eerste asperges uit de verwarmde, vervroegde teelten in de vollegrond op de markt te komen. Omdat in het vroege seizoen de aanvoer al redelijk snel op gang is gekomen en de vraag nog achterblijft, kwamen de prijzen al snel onder druk te staan. Op de Duitse groothandelsmarkten komen de asperges inmiddels uit alle windstreken te samen.

Prijs meer dan gehalveerd

Dat de oren van de handel (en de consument) nog niet naar asperges staan, blijkt uit het prijsverloop op ZON fruit & vegetables. Half februari zaten de prijzen voor de sortering AA Extra Wit rond € 15,-. Die gaan naar specifieke afzetmarkten die dan al om asperges vragen. Geleidelijk zakte het niveau naar € 9,63 eind februari om – na een opleving tot € 14,10 – geleidelijk te zakken naar € 6,77 op 15 maart.

Dat maakt het huidige prijsniveau beduidend lager dan dat van de afgelopen twee jaren. Toen liepen de prijzen vanaf half maart weer op. Het is afwachten hoe dat nu zal gaan. De vraag zal zeker aantrekken, maar essentieel is hoe zich dat verhoudt tot de productiestijging. Daarbij komt dat het nog vier weken duurt voordat het Pasen is. In ieder geval in de week daarvoor trekt de prijs traditioneel gezien aan, maar dat is nog ver weg.

Duitse groothandelsmarkten

De BLE (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung) beschrijft de situatie in Duitsland in haar markt- en prijsbericht van 15 maart. Op de groothandelsmarkt in München is inmiddels sprake van een dagelijkse aanvoer van asperges. Daarbij gaat het naast losse om gebundelde asperge uit Griekenland, om witte uit verwarmde teelten in Zuid-Duitsland en om groene uit Italië en Spanje. Ook zijn er de eerste witte asperges uit Noord-Italië.

Maak zelf prijsoverzichten in de prijsmodule.

Groene asperges uit Italië werden vorige week voor € 6,79 per kilo verhandeld. Uit Griekenland kwamen witte en violette asperge op de groothandelsmarkt van München (en ook Hamburg). Gemiddeld over beide groothandelsmarkten werd voor de witte € 8,03 per kilo betaald en voor de violette € 6,79.

Beperkte aanvoer

Voor alle groothandelsmarkten concludeert de BLE dat de vraag naar asperges nog niet zo wil vlotten. Voor de beperkte aanvoer van Duitse verwarmde asperges wordt gemiddeld zo’n € 16,50 per kilo betaald. Door de koele weersomstandigheden verloopt de aanvoer van asperge uit Griekenland en Nederland eveneens schoorvoetend.

Figuur: Prijsverloop Asperge ZON AA Extra Wit in 2017 ten opzichte van de twee voorgaande jaren (bron: gfactueel.nl).
Figuur: Prijsverloop Asperge ZON AA Extra Wit in 2017 ten opzichte van de twee voorgaande jaren (bron: gfactueel.nl).

Frankfurt, Berlijn en Keulen

Op de groothandelsmarkt in Frankfurt werden vorige week de eerste Duitse asperges uit de verwarmde teelt aangevoerd. De witte werden verhandeld voor prijzen tussen € 15,50 en € 18,-; de violette voor € 16,-. Nederlandse asperges kwamen niet verder dan € 13,- per kilo. De groene asperges waren daar afkomstig uit Italië, Spanje en Peru.

In Berlijn werden door de week heen kleine partijen witte asperges uit Duitsland, Nederland en Peru aangeboden. Voor de Duitse asperges werd € 18,50 per kilo betaald, voor Nederlandse € 14,50. Voor witte Peruaanse asperges had de handel slechts € 6,50 over, voor groene tussen € 6,50 en € 7,50.

In Keulen werden vorige week hoofdzakelijk Nederlandse witte asperges verhandeld. De prijs daarvoor noemt BLE niet.

Prognose: aantrekkende vraag, ongewisse prijs

Foto

  • Figuur: Prijsverloop Asperge ZON AA I over de afgelopen maand (bron: gfactueel.nl)

    Figuur: Prijsverloop Asperge ZON AA I over de afgelopen maand (bron: gfactueel.nl)

Of registreer je om te kunnen reageren.