Home

Nieuws

Supers stoppen massaal met losse verkoop bio-producten

De meeste supermarkten in Nederland hebben ervoor gekozen hun biologische activiteiten zo aan te passen dat de winkels niet onder de nieuwe certificatieplicht vallen.

Dat meldt Skal-Biocontrole. Dit betekent onder meer dat deze supermarkten stoppen met de verkoop van losse onverpakte biologische producten. Skal maakte recent bekend in 2021 de eerste elf winkelketens, 68 zelfstandige winkels en drie marktkramen te hebben gecertificeerd voor de verkoop van onverpakte biologische producten. Dit is nodig vanwege de nieuwe Europese biologische verordening. In totaal gaat het om 658 gecertificeerde verkooplocaties.

Voortaan gangbaar verkopen

Navraag leert dat Skal in 2022 verwacht nog 200 tot 300 zelfstandige verkooppunten en marktkramen te certificeren. Nederland telt ruimt 6.000 supermarkten. Een groot deel van de supermarkten stopt dus met de verkoop van losse biologische producten. Een woordvoerder van het Centraal Bureau voor Levensmiddelen (CBL) bevestigt dat een aantal supermarktketens zich niet laat certificeren. Precieze aantallen zijn bij het CBL niet bekend. Ook kiezen supermarkten ervoor om losse biologische producten, als pompoen en gember, voortaan ‘gangbaar’ te verkopen. De reden hiervoor is dat van deze producten alleen maar biologisch worden verkocht.

Supers zien niks in controle-opzet

In de biologische keten is een verkooppunt certificatieplichtig als het onverpakte producten verkoopt. Ook vallen onder deze certificatieplicht handelingen met biologische producten zoals het snijden en verpakken, afbakken of het mengen van losse producten. Met de certificering gaan kosten, minimaal € 502 per verkooppunt, en administratieve lasten gepaard. Supermarkten zien volgens het CBL het belang van een betrouwbare en geborgde biologische keten in, maar kunnen zich niet vinden in de huidige controle-opzet.

CBL pleit voor innovatieve oplossingen

In de voorgestelde aanpak kiest Skal ervoor om jaarlijks alle verkooppunten te controleren en te certificeren wanneer er niet verpakte biologische producten worden verkocht. Op jaarbasis betreft dit duizenden winkels, zowel biologische speciaalzaken als supermarkten. Dit vraagt volgens het CBL zowel van Skal als de betreffende winkel een forse investering. De controles op de verkooppunten komen bovenop controles bij onder andere de telers en producenten. Hierdoor vindt volgens de belangenorganisatie onnodige stapeling plaats, terwijl de betrouwbaarheid van biologische producten of het verkoopproces niet wordt verhoogd. Het CBL pleit voor gebruik van innovatieve oplossingen als producten met laserprint en natural branding in plaats van een verpakking. Supermarkten zijn hier een groot voorstander van, maar momenteel wordt het gebruik hiervan niet geaccepteerd

Handhaving

De eerste helft van 2021 stond volgens Skal vooral in het teken van informeren van ondernemers met verkooppunten over de certificatieplicht. Ook heeft controleorganisatie in de tweede helft van 2021 660 oriënterende toezichtsinspecties uitgevoerd bij zelfstandige verkooppunten. Skal roept de supermarktketens en verkooppunten die zich nog niet hebben aangemeld in 2021, maar wél onder de certificatie- of aanmeldplicht vallen, om zich in 2022 bij Skal aan te melden. De handhaving van de certificatieplicht start volgens de organisatie vanaf augustus 2022, en niet 1 juli 2022 zoals eerder door het landbouwministerie gecommuniceerd, middels een daartoe opgestelde boetesystematiek. Het actieve toezicht start vanaf deze maand.

Of registreer je om te kunnen reageren.