Home

Nieuws

D66: ruimere toelating arbeiders van buiten EU

Kamerlid Anne-Marijke Podt van D66 ziet mogelijkheden voor het toelaten van meer arbeidsmigranten van buiten de EU.

Dat liet ze weten tijdens een webinar van LTO Nederland. Het webinar diende als startschot voor ondernemersbijeenkomsten over arbeidsmarktkrapte {{ https://werkgeverslijn.nl/aanmeldformulier-aftrapbijeenkomst-2022/ }} Podt: “Heel veel mensen die nu asiel komen aanvragen, willen eigenlijk gewoon komen werken. Als we dat mogelijk maken, hoeven ze niet in wrakke bootjes over de Middellandse Zee te komen.”

Ook hoeven deze mensen dan niet in lange asielprocedures verplicht te wachten. Mensen van buiten de EU, die nu al wel als asielzoekers in Nederland zijn gearriveerd, en in afwachting zijn van een definitieve verblijfsstatus, zouden sneller ruimere mogelijkheden moeten krijgen om aan het werk te gaan, vindt kamerlid Chris Stoffer (SGP), die ook aan het webinar deelnam.

Aanpassen hoge WW-premie

Beide Kamerleden zegden toe zich hard te zullen maken voor het aanpassen van de hoge WW-premie, die sinds invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans voor seizoensarbeid in de tuinbouw geldt. Deze premie zorgt voor een groter gat tussen netto- en brutoloon in Nederland dan in landen als België en Duitsland. “Dat komt in de tuinbouw extra hard aan en dat lijkt me voor écht seizoenswerk niet de bedoeling”, aldus D66’er Podt.

LTO-bestuurder Eric Douma stelt dat LTO Nederland samen met VNO-NCW ervoor ijvert om seizoenswerk – in de tuinbouw en in sectoren als horeca – niet als een uitzondering wordt gezien, maar als een volwaardige manier van werken. Dat behoeft een evenwicht tussen vast werk en flexwerk.

Of registreer je om te kunnen reageren.