Home

Nieuws

NVWA paraat na vondst Xylella-bacterie

Na de vondst van Xylella bij een plantenimporteur onderzoekt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) of verspreiding heeft plaatsgevonden.

NVWA zet veel capaciteit in op het traceren van partijen rozemarijnplanten uit Portugal bij twee Nederlandse bedrijven. Onderdeel van het crisisdraaiboek is onderzoeken of verspreiding van de bacterie heeft plaatsgevonden. Als dat zo is, gaan zware maatregelen in met een brede handelsstop.

Besmette planten bij bedrijf in West-Nederland

De NVWA maakt de locatie van de bedrijven waar de besmette planten zijn aangetroffen niet bekend. Het gaat in elk geval om een bedrijf in West-Nederland. De locatie is belangrijk voor andere bedrijven die mogelijk bij bestrijdingsmaatregelen betrokken worden, als de bacterie zich verspreid.

Xylella is een zeer gevreesde bacterie in Zuid-Europa. NVWA heeft met de sector draaiboeken klaarliggen om Europese bestrijdingsmaatregelen uit te voeren als de bacterie verspreid blijkt.

Ziekteveroorzaker bij diverse waardplanten

Xylella fastidiosa is een bacterie die wordt overgedragen door cicaden. De bacterie kan ziektes veroorzaken bij veel soorten waardplanten. Daarop zijn de bestrijdingsmaatregelen gericht. Als er geen (besmette) cicaden, zoals spuugbeestjes, op het bedrijf worden aangetroffen, hoeft NVWA geen gebied af te bakenen. Dan volgen er geen maatregelen voor de omliggende bedrijven, laat NVWA weten.

Besmette partijen getraceerd in Denemarken

De Xylella-besmetting kwam in Portugal aan het licht na bemonstering van de symptoomloze partij rozemarijnplanten tijdens hun jaarlijkse officiële onderzoek. De melding is in augustus binnengekomen bij de NVWA, waarna meteen actie is ondernomen.

Het gaat om rozemarijnplanten uit een besmette partij die in de tweede helft juli 2021 is uitgeleverd. Hiervan zijn vijf leveringen naar twee Nederlandse handelskwekerijen in West-Nederland gedaan. De NVWA heeft beide bedrijven bezocht en de leveringen getraceerd.

Het eerste bedrijf heeft vier leveringen ontvangen, waarvan er drie direct na ontvangst aan Denemarken zijn geleverd. NVWA heeft Denemarken hierover geïnformeerd. De vierde levering is kort na ontvangst geleverd aan de veiling. Deze wordt verder terug-getraceerd, omdat de betreffende planten vernietigd moeten worden.

Verspreidingsrisico’s onderzoeken

De levering op het tweede bedrijf was nog volledig aanwezig. Op dat bedrijf gaat de NVWA na of er verspreidingsrisico binnen het bedrijf is geweest. Als er geen besmette cicaden op het bedrijf worden gevonden, hoeft NVWA geen gebied af te bakenen en volgen geen maatregelen voor de omliggende bedrijven.

Of registreer je om te kunnen reageren.