Doorgaan naar artikel

Kersentelers: zonder middelen kansloos tegen suzuki-fruitvlieg

Kersentelers krijgen geen vrijstelling voor middelen tegen de suzuki-fruitvlieg. Het ministerie van LNV wijst de vrijstelling af. Dat besluit kan voor pruimen- en blauwebessentelers heel anders uitpakken, omdat het ministerie voor het eerst de vrijstelling per teelt beoordeelt.

Het ministerie van LNV heeft het besluit niet gepubliceerd, maar kersentelers krijgen dit jaar geen beschikking over de middelen Tracer en Exirel. De precieze afweging van het ministerie is daardoor niet glashelder op dit moment, ook niet bij de Nederlandse Fruittelersorganisatie NFO.

‘Onmisbaar middel’

Duidelijk is dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoritieit (NVWA) een negatief advies heeft gegeven over de vrijstelling voor de middelen Tracer en Exirel. De NVWA verwacht namelijk dat naleving van de voorschriften niet voldoende is en lastig handhaafbaar. Dat oordeelde NVWA vorige maand ook over Raptol in hardfruit, maar toen ging de minister voorbij aan dat negatieve advies en kende het de vrijstelling toe om de appelbloesemkever te bestrijden. Nu dus niet voor de suzuki-fruitvlieg in de kersenteelt.

Biologisch kersenteler Wemke van den Berg uit Beusichem heeft vooral vroege rassen, waar de plaagdruk nog laag is. Met één behandeling met Tracer, met netten en schoon werken is de fruitvlieg te beheersen. Het echte effect is volgend jaar zichtbaar. “Het is echt een onmisbaar middel. De populatie wordt dit jaar groter, volgend jaar wordt het probleem dus veel groter, ook in de vroege teelt.”

Nu al besluit genomen voor kersen

De NFO bracht zelf het nieuws naar buiten dat de kersenoogst gedoemd is te mislukken. Zeker de latere rassen hebben straks een explosieve groei van de plaag als niet meer vroeg wordt ingegrepen. Voor de pruimen- en blauwebessenteelt is het nog geen code rood. De NFO laat in een toelichting weten dat het besluit dit jaar per teelt is opgeknipt om de sector tegemoet te komen. “Er was steeds commentaar op het ministerie dat besluiten zo laat genomen werden, ook bij het middel tegen de appelbloesemkever eerder dit jaar. De conclusie is toen getrokken dat sneller duidelijkheid moet worden gegeven, dus voor kers het dossier sneller afhandelen. Het besluit is opgeknipt”, laat NFO-beleidsmedewerker Jaco van Bruchem weten.

Voor de andere vruchten is de aanvraag voor bestrijding van de suzuki-fruitvlieg later. Daarom is nu al een besluit genomen voor kersen

Dat bevestigt het ministerie van LNV. “De middelen Exirel en Tracer zouden voor kersen het eerst worden gebruikt dit jaar. Voor de andere vruchten is de aanvraag voor bestrijding van de suzuki-fruitvlieg later. Daarom is nu al een besluit genomen voor kersen.” Op het besluit zelf en de afwegingen gaat het ministerie niet in op dit moment.

De NFO heeft wel informatie gekregen over het besluit voor de kersenteelt, waarbij een onderzoek naar het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de kersenteelt een grote rol lijkt te spelen. Daar zijn overtredingen geconstateerd. “We hebben algemene informatie gekregen. We weten niet wat de overtredingen zijn”, stelt van Bruchem. “Het zijn gegevens van onderzoek uit 2021 en 2023.” NFO-voorzitter wijst op de beperkte steekproef en de grote effecten voor de sector. “Het is hetzelfde als een aantal mensen geflitst wordt op de A2 en daarna niemand meer over de A2 mag.”

Netten een alternatief?

Wat het besluit betekent voor andere teelten, is niet duidelijk. In het besluit van vorig jaar, voor de teelten kers, blauwebes, druiven en pruimen samen, stelde het minister dat netten een perspectiefvol alternatief vormen voor telers van zoete kersen. Omdat netten bij andere teelten geen alternatief zijn, telde het vorig jaar niet mee in de afweging, maar bij het besluit voor kersen alleen mogelijk wel. Een besluit bij de andere teelten (pruimen, blauwebes en druiven) kan straks dus anders uitpakken.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin