Home

Nieuws

Rijk Zwaan: omzet € 498 miljoen, winst € 55 miljoen

Groenteveredelaar Rijk Zwaan groeit met hoge winstgevendheid en investeert opnieuw € 300 miljoen in faciliteiten in Nederland.

Rijk Zwaan haalde in het boekjaar 2020/2021 een omzet van € 498 miljoen. Bijna de helft werd buiten Europa behaald met de verkoop van groentezaden. Circa 7% van de groentezaden wordt in Nederland afgezet.

Daarmee groeide de omzet met 4% naar het hoogste niveau ooit. De nettowinst bedroeg € 55 miljoen. Dat was bijna € 3 miljoen minder dan in het vorige boekjaar, door incidentele zaken. De operationele winst bedroeg € 74 miljoen (€ 70 miljoen in vorige boekjaar). Van de winst wordt € 4,5 miljoen uitgekeerd als dividend en € 50,2 miljoen wordt in de reserves gestoken. Het personeel bezit 14 procent van de aandelen in Rijk Zwaan Holding.

Investeringprogramma

Rijk Zwaan is zeer solide. Investeringen worden zonder externe financiering gedaan. Van het investeringsprogramma van € 400 miljoen voor de komende 5 jaar landt € 300 miljoen in locaties Fijnaart, De Lier en Dinteloord. De investeringen worden uit de winstreserves betaald. Ook afgelopen jaar was de storting in die reserves uit de nettowinst even hoog als de investeringen. De reserve bedraagt € 558 miljoen. Door de nieuwe uitbreidingen zullen 650 nieuwe banen onstaan.

“Afgelopen boekjaar openden we een nieuwe veredelingslocatie voor tomaat, paprika en aubergine in De Lier en een nieuwe locatie in Dinteloord voor slateelt op water. Ook zijn we in De Lier begonnen met de voorbereidingen voor uitbreiding van onze faciliteiten voor zaadbewerking en zaadopslag”, stelt Ben Tax, directielid en mede-eigenaar van Rijk Zwaan.

In onder meer Frankrijk, Japan, Spanje en Turkije breidde Rijk Zwaan haar onderzoeks- en veredelingsfaciliteiten uit en in Mexico investeerde de onderneming afgelopen boekjaar in uitbreiding van de productiefaciliteiten.

Minder reiskosten door corona

Het resultaat werd in het coronajaar beïnvloed door lagere kosten voor reizen, maar ook door meer personeelskosten (meer werknemers). Rijk Zwaan kiest voor Nederland als onderzoekslocatie vanwege fiscale voordelen voor innovatie. Met andere veredelaars werkt Rijk Zwaan samen in Keygene voor aanvullend non-competatief onderzoek. Het aandeel in Keygene van Rijk Zwaan is ruim 24%. Van het onderzoeksprogramma van Rijk Zwaan is € 5,8 miljoen gestoken in programma’s met wereldwijde universiteiten of onderzoeksinstituten. Dat was € 4,9 miljoen in het vorige boekjaar.

Hoge zaadvoorraden

Na een hoge zaadproductie in het vorige boekjaar en hoge zaadvoorraden lag de productie lager in het afgelopen boekjaar. Dat beïnvloedt de cashflow positief. Ook lagen de onderzoeksactiviteiten op een hoger niveau. Rijk Zwaan besteedde in het afgelopen boekjaar ongeveer 30% van de omzet aan onderzoek en ontwikkeling. In het afgelopen boekjaar kwam dit neer op € 143 miljoen.

Of registreer je om te kunnen reageren.