Home

Nieuws

‘Tuinbouw is sector met verhoogd coronarisico’

De tuinbouw is een van de zeven sectoren waar volgens de Inspectie SZW een verhoogd risico is op Covid-19-besmettingen. De maatregelen die genomen worden zijn praktisch, maar ook te weinig ingebed in de verplichte veiligheidsstructuur zoals de RI&E.

Dat schrijft de inspectieorganisatie in een rapport dat deze week naar de Tweede kamer werd gestuurd. Door de coronacrisis heeft Inspectie SZW het voor 2020 vastgestelde programma drastisch moeten omgooien om juist deze nieuwe risico’s beter in het oog te krijgen.

Naast de reguliere controles is er gericht onderzoek gedaan onder bedrijven, met vragenlijsten die de ondernemers vrijwillig konden beantwoorden. In de land- en tuinbouw hebben 83 bedrijven vragen over Covid-19 beantwoord. Hieruit blijkt dat 93% van de bedrijven één of meerdere maatregelen op het bedrijf heeft getroffen om aan de corona-veiligheidseisen te voldoen. Het meest wordt genoemd 1,5 meter afstand bewaren (80%), handen wassen/desinfecteren (49%) en gespreid schaften (36%).

Maatregelen waar minder aandacht aan wordt besteed

Volgens de Inspectie SZW wel belangrijke maatregelen, waar door de bedrijven veel minder vaak actie op is ondernomen, zijn het geven van voorlichting over coronamaatregelen (22%), het aanpassen van de verplichte Risico Inventariatie & Evaluatie (9%), gezondheidscheck/thuis bij klachten (9%) en actief toezicht op naleving maatregelen (4%).

In de praktijk is er volgens inspecteurs vaak wel meer geregeld en is meer creativiteit ingezet dan op papier staat, met name bij kleinere bedrijven. Slechts de grote bedrijven met eigen veiligheidscoördinatoren en arboprofessionals gaan vaak wel direct over tot aanvullingen op de RI&E of zelfs een aparte Covid RI&E.

Lees ook: Corona zet trends voor tuinbouw in scherper licht

Extra risico door aantal arbeidsmigranten

Dat sprake is van een verhoogd risico op besmetting met Covid-19 heeft behalve met die beperkte aanwezigheid van veiligheidscoördinatoren ook te maken met het grote aantal arbeidsmigranten dat in de tuinbouw werkt. Risico’s met betrekking tot de werkomgeving van arbeidsmigranten richten zich vooral op productieomstandigheden met een verhoogd besmettingsrisico. Hierbij valt te denken aan factoren als 1,5 meter afstand, temperatuur, ventilatie en hygiëne tijdens het productieproces, en ook de zorg voor voldoende beschermingsmiddelen.

Andere risicofactoren ontstaan vanuit een hoge werkdruk, moeizame communicatie en ongewenst gedrag van zowel werkgevers als werknemers. Voorbeelden hiervan zijn doorwerken bij ziekte, overuren maken en angst voor ontslag.

Lees meer over het coronavirus in dit dossier.

Download op FoodAgribusiness.nl de gratis whitepaper Het vaccin voor jouw business en kijk de webinars over ondernemen in coronatijd terug:

Hoe creëer ik financiële ruimte in tijden van crisis?
Wat is het effect van corona op de afzetketen?
Kansen zien in tijden van crisis

Of registreer je om te kunnen reageren.