Home

Nieuws

‘Telers niet overvragen met milieu-eis GMO-gelden’

Milieu-eisen voor GMO-subsidie zijn door landbouwminister Carola Schouten naar beneden bijgesteld om producentenorganisaties niet met te hoge eisen op te zadelen.

Dat stelt minister Carola Schouten op vragen na aanpassing van de milieu-eisen in GMO-criteria. De Europese Commissie wilde een verdubbeling van de verplichte bijdrage voor bovenwettelijke milieu-eisen. Minimaal 20% van de subsidie zou daaraan moeten worden besteed in 2022 (via de GMO-programma‘s). Uiteindelijk is het besluit na inbreng van landbouwministers teruggebracht naar 15%. Schouten schrijft dat in een schriftelijk overleg van de vaste kamercommissie voor LNV.

Eisen te hoog

Er bestond vrees bij een aantal EU-landbouwministers dat producentenorganisaties niet aan de eis van 20% zouden kunnen voldoen. Als dat een voorwaarde is voor subsidie, zouden deze partijen naast subsidieondersteuning grijpen via het GMO-programma. GMO-gelden zijn bedoeld om de ketens voor groente en fruit te versterken via technologie en kennis, maar dus ook steeds meer via milieu-eisen.

Volgens Schouten is de grens van 15% voor bestedingen aan milieuzaken nog altijd hoger dan de 10% die nu in de GMO-voorwaarden is opgenomen voor milieu-eisen. Voor volgend jaar blijft die eis overigens ongewijzigd.

Of registreer je om te kunnen reageren.