Home

Nieuws

PlanetProof-eis voor complete teelt versoepeld

Telers hoeven niet meer alle productie van één gewas op hun bedrijf te certificeren voor PlanetProof.

Binnen één teeltbedrijf wordt gecertificeerde PlanetProof-teelt toegestaan naast ongecertificeerde teelt voor dat product als het op een andere vestiging gebeurt.

Dat is een nieuwe uitzondering in het aangepaste certificatieschema Plantaardige Producten voor 2021.

Een certificatieschema voor Centraal- en Zuid-Europa

Daarin is nu één certificatieschema voor Centraal- en Zuid-Europa ontstaan. Er is dus een uitzondering op de eis dat certificering op bedrijfsniveau of gewasniveau plaatsvindt. Als de gehele productie van een product op één locatie wordt gecertificeerd, mag op een andere locatie zonder deze teelteisen worden gewerkt. Wel wil Stichting Milieukeur voorkomen dat vermenging van beide productstromen plaatsvindt. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen dient per locatie controleerbaar te zijn, net als de traceerbaarheid van de productie.

Eisen waterbehoefte vervallen

In het nieuwe certificatieschema is een aantal wijzigingen doorgevoerd. De keuzemaatregel dat 80% van de jaarlijkse waterbehoefte gedekt wordt met hemelwater, is vervallen. De beschikbaarheid is niet beïnvloedbaar door telers, waardoor het geen criterium kan zijn.

Nieuw is het toevoegen van strokenteelt, waarvoor telers tot vier punten kunnen halen in hun milieuscore voor PlanetProof. Telers kunnen geen punten meer halen met energiezuinige werktuigen of isolatie van koelcellen.

Stoffenlijsten geharmoniseerd

Ook de lijsten voor onmisbare toegelaten gewasbeschermingsstoffen voor Centraal- en Zuid-Europa zijn geharmoniseerd. Daarop is de stof imidacloprid nog aanwezig voor belangrijke glasgroenteteelten (mits sprake is van waterzuivering).

Telers in Zuid-Europa krijgen vijf maanden overgangstermijn, in Nederland is de overgang twee maanden, vanwege de loop van de teeltseizoenen.

Of registreer je om te kunnen reageren.