Home

Nieuws

Geen hogere keuringskosten voor teelt en handel

Teelt en handel krijgen in 2021 niet de rekening gepresenteerd voor nieuwe brexit- en plantgezondheidseisen.

Dat blijkt uit de nieuwe tarieven voor taken van de NVWA en keuringsdiensten. Gemiddeld zouden de tarieven op basis van calculatie van de NVWA met 13% moeten stijgen. Besloten is om de stijging van de tarieven te beperken tot maximaal 1,7%, zo schrijft minister Carola Schouten in de toelichting op het tariefswijzigingsbesluit. Deze is gepubliceerd in de Staatscourant.

Beperkte tariefschommeling

Het kabinet kiest voor beperkte tariefstijging gezien de onzekere economische groei en de onvoorspelbare effecten van corona. Bovendien wil het kabinet zo al te grote tariefschommelingen binnen een periode van een jaar voorkomen. De kostenstijging van circa € 13,6 miljoen bij NVWA voor taken rond de Plantenziektewet wordt in 2021 betaald door de overheid, maar dat blijft mogelijk niet geheel zo. Zo is met de plantaardige sectoren afgesproken nader te overleggen over het ‘doorbelasten van de kosten van ondersteunende activiteiten voor import en export van fytosanitaire producten’. Hiervoor zijn nu geen tarieven opgenomen in de regeling.

Naktuinbouw- en KCB-tarieven

De tarieven van Naktuinbouw stijgen 3% in 2021, gebaseerd op een te verwachten stijging van de personele uitgaven. Naktuinbouw ontving al een bijdrage van het ministerie van Landbouw voor extra brexit-taken. De KCB-tarieven stijgen 2,5%. Ook hier heeft het ministerie KCB financieel gecompenseerd voor extra brexit-taken. De personele kosten zullen 4% stijgen, is de verwachting.

Of registreer je om te kunnen reageren.