Doorgaan naar artikel

Naktuinbouw boekt stevig verlies in 2023

Naktuinbouw boekte in 2023 een negatief resultaat na belasting van € 2,55 miljoen. Dat jaar vond het meer q-organismen. In 2024 werkt de organisatie met een nieuwe zelforganiserende structuur.

Dat blijkt uit het jaarverslag 2023 dat Naktuinbouw uitbracht. Bij Naktuinbouw zijn de laatste maanden personele wisselingen geweest aan de top. Directeur John van Ruiten is opgevolgd door Jan Meiling en bestuursvoorzitter Agnes van Ardenne maakte plaats voor Dirk Duijzer.

De nieuwe bestuurders zullen toch goed moeten kijken naar de kasstroom van Naktuinbouw. In 2023 werd een negatief resultaat geboekt na belasting van € 2,55 miljoen. Naktuinbouw heeft geen winstoogmerk en past de tarieven voor haar taken aan, maar ook de kasstroom uit exploitatie was in 2023 één miljoen euro negatief. De organisatie is financieel solide om deze tegenvaller op te vangen.

In de nieuwe organisatiestructuur kiest Naktuinbouw vanaf dit jaar voor minder managers en meer eigen verantwoordelijkheden bij personeel en directer contact met klanten.

Problemen plaag vooral in sierteelt

Naktuinbouw heeft een belangrijke fytosanitaire taak, waarbij het in 2023 in totaal 22 q-organismes aantrof. Dat waren er 13 in 2022. Daarbij moet Naktuinbouw voor de NVWA Europese monitoringsprogramma’s uitvoeren voor gerichte gevaarlijke organismen. Daaruit zijn geen vondsten gedaan in 2023. Uit het jaarverslag valt op te maken dat Naktuinbouw in 2023 vooral naar problemen in sierteelt keek, met vooral het wortelknobbelaaltje en de tabakswittevlieg in partijen bestemd voor de Britse markt.

Het aantal toetsingen op plaagorganismen daalt, vooral door minder toetsingen voor virussen. Virussen zijn goed voor 86 procent van het totaal aantal toetsingen. Of de daling verband houdt met minder druk op toetsingen voor ToBRFV door de opkomst van resistente rassen, is niet duidelijk.

In 2023 zijn opvallend meer onderzoeken voor toelatingen gedaan voor groentenrassen, blijkt uit het jaarverslag. Ook daar wordt geen directe verklaring voor gegeven.

Beter uitgangsmateriaal met nieuw protocol

Plantum en Naktuinbouw werken samen aan een nieuw hygiënesysteem voor plantenkwekers: HSPO. Hiermee kan gezondheid en kwaliteit van het teeltmateriaal verhoogd worden. Dat kan hygiëne op teeltbedrijven verbeteren en daardoor mogelijk de keuringsintensiteit van Naktuinbouw. Het systeem staat open voor alle gewassen en voor alle voor het gewas relevante ziekteverwekkers.

Uit het jaarverslag valt verder op te maken dat Naktuinbouw stappen zet om internationaal een meer leidende rol te spelen bij het streven naar plantgezondheid en een goed toelatingsbeleid voor rassen. Daarvoor zijn bezoeken gedaan, zijn overeenkomsten gesloten en is kennis uitgewisseld met buitenlandse partijen.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin