Home

Nieuws

ToBRFV-advies paprikaresistentie tegen het licht

In de definitieve internationale ToBRFV-adviezen is voor paprika een voorbehoud gemaakt over resistentie.

Dat blijkt uit de definitieve Pest Risk Analysis, die door experts uit verschillende landen is ontwikkeld onder de vlag van plantgezondheidsplatform EPPO. Het is de meest omvangrijke gebundelde kennis over ToBRFV tot dusver. Ten opzichte van de voorlopige versie is een voorbehoud gemaakt voor bekende resistenties bij paprika. Recent onderzoek lijkt te wijzen op een doorbraak van ‘sommige resistenties’ door het virus. Daardoor wordt nu geen aanbeveling gedaan over welke resistentiegenen wel of geen bescherming bieden. Dat heeft potentieel grote gevolgen voor de paprikateelt.

In een toelichting stelt EPPO dat het voorbehoud gebeurt op basis van één publicatie, maar deze is niet overtuigend. Nader onderzoek moet uitwijzen of bestaande resistenties overeind blijven. “We verwachten daar volgende maand meer informatie over.”, aldus EPPO in een toelichting.

Officieel op quarantainelijst

Het definitieve rapport met aanbevelingen over ToBRFV (Pest Risk Analysis) heeft formele gevolgen voor de internationale aanpak van het virus. EPPO heeft ToBRFV nu als quarantaine-organisme ingedeeld op de lijst A2. Dit betekent dat nu ook buiten de Europese Unie landen een sterke aanbeveling krijgen maatregelen te nemen tegen verdere verspreiding. De Europese Commissie heeft ToBRFV al ruim een jaar behandeld als quarantaine-organisme.

Geen ziektevrije regio‘s

In het definitieve rapport is het advies niet overgenomen om bij bestrijding uit te gaan van ziektevrije regio’s. Dat is niet handhaafbaar, stellen de deskundigen, waardoor op bedrijfsniveau gestreefd moet worden naar een ziektevrije status.

In de analyse wordt het Nederlandse kwaliteitssysteem voor tomatenzaad Good Seed and Plant Practices (GSPP) genoemd als voorbeeld voor maatregelen op bedrijfsniveau. Het certificaat wordt door 44 bedrijven gebruikt op 102 productielocaties in de wereld in 20 landen. Dat is een beperkt deel van de wereldhandel, omdat extra kosten aan deze productiewijze zitten.

Of registreer je om te kunnen reageren.