Doorgaan naar artikel

EU worstelt met import tomatenzaad

De traceerbaarheid hapert van met name tomatenzaad uit China en India dat in Europa wordt ingevoerd.

Dat blijkt uit verslagen van het Europese comité voor plantgezondheid, waarin Europese landen besluiten nemen over plantgezondheidszaken. Met name door het tomatenvirus ToBRFV is in deze samenstelling veel beleid ontstaan voor bestrijding en preventie. Zo is de invoer van tomatenzaad nog lang niet waterdicht. De fytosanitaire certificaten bij deze zaadpartijen bevatten te vaak hiaten. Lidstaten worstelen met zendingen die niet aan de eisen voldoen en gaan er verschillend mee om. Zo weigeren lidstaten zendingen, waar andere lidstaten deze doorlaten. Struikelblok blijkt tracering. Te vaak hebben fytosanitaire certificaten een onduidelijke traceerbaarheid over de productielocatie. Dan is niet duidelijk waar de moederplanten precies hebben gestaan. Dan wordt een gebied aangegeven, terwijl het adres een vereiste is om eventuele besmettingen te kunnen herleiden. Het gaat vooral om zaden afkomstig uit India en China.

Inspecties in China; opheldering India

In geval van China zijn stappen gezet. Eind vorig jaar is in China een audit geweest om de uitvoering van de Europese invoereisen te inspecteren. Daarover zijn de bevoegde autoriteiten in China ook duidelijk geïnformeerd. De Europese Commissie wijst erop dat lidstaten bij twijfel bij invoer ook kunnen besluiten tot extra zaadtests op ToBRFV. Dat geeft meer zekerheid dat besmettingen buiten de deur blijven.

Ook voor India zet de Europese Commissie stappen. Het zal de bevoegde autoriteiten van India een brief sturen om opheldering te vragen over haar traceerbaarheidssysteem. Zo wil de Europese Commissie beoordelen of dit systeem de naleving van de EU-invoervereisten garandeert.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin