Home

Nieuws

Greenyard moest forse volumes aan coronavraag duur bijkopen

Greenyard kon in het gunstig verlopen eerste halfjaar grotere volumes afzetten naar supermarkten, maar moest daarvoor duur inkopen.

De extra coronavraag via supermarkten leverde vooral meer omzet op, maar de verbeterde marges van Greenyard kwamen niet door deze extra supermarktvolumes, schrijft de multinational in zijn halfjaarbericht. Deze verbeteringen zaten vooral in besparingen en betere contracten met afnemers.

Twee derde volume ‘vastgelegd’

De verkoop van verse groente is verreweg het belangrijkste bedrijfsonderdeel van Greenyard. Van die verse verkopen heeft het concern nu twee derde van het volume in vaste geïntegreerde ketens ondergebracht bij vooral grote supermarktketens. Daar vond groei plaats met assortimentsuitbreiding, oftewel betere contracten zonder veel schommelingen in prijs. Die tendens zorgt voor een verbetering van de marge, schrijft het concern.

Voor vers steeg de brutowinst in de eerste helft van het boekjaar met € 7,8 miljoen naar € 32,4 miljoen. In het eerste halfjaar steeg de versomzet € 179,6 miljoen door zowel de extra vraag van supermarkten tijdens de horecasluiting in de coronacrisis als door de uitbreiding van die vaste ketens bij vaste klanten.

Krappere oogst bewerkte groente

Voor de divisie van bewerkte groente (Long Fresh) steeg de brutowinst ook licht (2,5%) naar € 24,9 miljoen, ondanks lager dan verwachte oogstopbrengsten dit afgelopen teeltseizoen en kosten gerelateerd aan coronamaatregelen.

Snel schulden verlagen

De margeverbeteringen bij Greenyard leidden tot een positief nettoresultaat van € 1,1 miljoen, waar vorig jaar voor dezelfde periode een verlies van € 44,9 miljoen werd geïncasseerd. Die margeverbeteringen – plus verbeteringen in het werkkapitaal en incidentele oorzaken – zorgen voor een verlaging van de schuldpositie van € 503,0 miljoen naar € 407,4 miljoen. Dit boekjaar nog wil Greenyard de schulden herfinancieren met banken en daarmee de schuldlast verder verlagen. In het eerste halfjaar betaalde het concern al € 4,8 miljoen minder rentekosten dan in 2019 in dezelfde periode.

Nieuwbouw dc Ridderkerk

Greenyard verwacht dat de investeringskosten in de tweede helft van het boekjaar stijgen door grote projecten als de bouw van een nieuw distributiecentrum in Ridderkerk.

Lees meer over het coronavirus in dit dossier.

Download op FoodAgribusiness.nl de gratis whitepaper Het vaccin voor jouw business en kijk de webinars over ondernemen in coronatijd terug:

Hoe creëer ik financiële ruimte in tijden van crisis?
Wat is het effect van corona op de afzetketen?
Kansen zien in tijden van crisis

Of registreer je om te kunnen reageren.