Home

Nieuws

NVWA: 40 extra mensen voor EU-wet plantgezondheid

Voor de uitvoering van nieuwe Europese wetgeving op het gebied van plantgezondheid heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit enkele tientallen extra mensen moeten aannemen. Dat zei Ton van Arnhem, directeur van de Nationale Plantgezondheidsorganisatie van de NVWA, woensdag 4 september tijdens een technische briefing van de Tweede Kamer.

De Kamer behandelt de komende herfst de nieuwe Plantgezondheidswet. Deze wet hangt samen met de Europese verordening Plantgezondheid, die op 14 december van kracht wordt. Op grond van de Europese verordening zijn lidstaten verplicht tot extra controles en inspecties bij de invoer en handel van plantgoed. Zo komt er onder andere een uniform plantenpaspoort dat in heel Europa van kracht is.

Specialisten inwerken

Ton van Arnhem schat dat de NVWA zeker 40 extra mensen (voltijdsbanen) nodig heeft om te kunnen voldoen aan de extra taken. Van Arnhem zegt dat het gaat om specialisten die moeten worden opgeleid en ingewerkt. Daarvoor heeft de dienst 5 maanden nodig. De kosten van de personeelsuitbreiding zijn niet via de retributies af te wentelen op het bedrijfsleven, zegt hij.

Omvang van Nederlandse in- en uitvoer plantaardig materiaal

Dat de Europese verordening grote gevolgen heeft voor de Nederlandse inspectie, heeft vooral te maken met de omvang van de Nederlandse in- en uitvoer van plantaardig materiaal. De NVWA behandelt jaarlijks 500.000 zendingen Het eerstvolgende land in de EU is het Verenigd Koninkrijk, met 100.000 zendingen. “Dat laat het belang van de export voor Nederland zien”, zegt Van Arnhem.

Insleep schadelijke ziekten en plagen voorkomen

Doel van de nieuwe regels is de insleep van schadelijke ziekten en plagen te voorkomen. De EU draagt lidstaten op om niet alleen de handel, maar ook reizigersbagage en postpakketten te controleren en inspecteren. Bovendien moet het publiek worden geïnformeerd over de risico’s van invoer van plantaardig materiaal. Welke planten bij invoer van buiten de de EU zullen worden aangemerkt als een hoog risico, is nog onduidelijk. Daarover zijn nog geen definitieve besluiten genomen. Bovendien kan de lijst tussentijds worden aangepast als zich nieuwe risico’s aandienen.

Of registreer je om te kunnen reageren.