Home

Nieuws 1 reactie

Wereldwijd in een jaar 20% meer bio-productie

In 2017 is het biologisch landbouwareaal wereldwijd in 1 jaar met 20% uitgebreid, melden twee internationale onderzoeksinstellingen (Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) en IFOAM. Dat is de grootste groei die ooit geregistreerd is. Het aantal biologische telers nam wereldwijd met 5% toe.

De 20% uitbreiding betreft het areaal biologisch. Dat is op zich aanzienlijk, maar nog steeds beperkt wanneer dit cijfer wordt afgezet tegen de totale oppervlakte die wereldwijd voor agrarische doeleinden wordt gebruikt: slechts 1,4% wordt gebruikt voor biologische productie.

Grootste areaal in Australië

Het grootste biologisch areaal ligt in Australië (35,6 miljoen hectare), gevolgd door Argentinië (3,4 hectare) en China (3 miljoen hectare).

De marktwaarde voor biologische agrarische producten wordt geschat op jaarlijks € 90 miljard. De VS nemen het grootste deel hiervan voor hun rekening met een omzet van € 40 miljard, op afstand gevolgd door Duitsland (€ 10 miljard), Frankrijk (€ 7,9 miljard) en China (€ 7,6 miljard).

Eén reactie

  • P Verschuren

    <> Als je dan hier ziet dat Amerika de export naar Europa weer verdubbelt zijn dat toch opmerkelijke bewegingen. De cijfers zijn helaas niet vergelijkbaar, maar je kan op je klompen aanvoelen dat het niet klopt. Met 1,5% bio areaal kun je nooit verkooppercentages van 10% of meer realiseren. Of zou je van biologisch gewoon stiekem 7-voudige kg opbrengsten per hectare kunnen halen....

Of registreer je om te kunnen reageren.