Home

Nieuws laatste update:10 dec 2019

ZON gaat samenwerkingspartner zoeken

De Limburgse afzetorganisatie ZON gaat op zoek naar één of meer samenwerkingspartners; dat is in lijn met de commerciële strategie van ZON tot 2025.

Dat is de uitkomst van de nieuwe commerciële strategie 2020-2025, waarin een volwaardige veilklok de kern blijft.

In de strategie staat verder dat ZON een sterke positie wil verwerven door het verder ontwikkelen van een strategische samenwerking met grootwinkelbedrijven in Nederland, Duitsland en Verenigd Koninkrijk. Daarvoor is wel volume nodig, stelt manager sales Wouter Willems.

Dat kan door het werven van leden uit te breiden van glasgroente naar vollegrondsgroente en ook door meer aandacht te besteden aan het vasthouden van telers door aandelen of winstuitkeringen.

Schaalvergroting

Toch lijkt ZON alleen op den duur te klein om die internationale positie in te vullen bij grootwinkelbedrijven. Willems: “We denken dat het belangrijk is dat ZON de mogelijkheden van (vergaande) samenwerking met een of meerdere partners serieus gaat onderzoeken, om daarmee onze concurrentiepositie te versterken. ZON wordt naar onze mening anders op termijn te klein voor grote internationale klanten.”

Weer ‘favoriete afzetpartner’

ZON moet voor telers in Zuidoost Nederland weer de favoriete afzetpartner worden, staat in het plan. ZON-voorzitter Sjraar Hoeijmakers stelt in het ledenblad ZON Magazine dat ZON niet uit is op een fusie, maar wel in een samenwerkingsmodel. Ook stelt Hoeijmakers dat de termijnmarktplannen van ZON niet van tafel zijn. Op langere termijn is dat een alternatief afzetmodel waarvoor ZON zich wil hardmaken.

Opbrengst Fresh Park

In Venlo wordt de discussie over besteding van de middelen uit de verkoop van Fresh Park Venlo nu in bestuurlijke kring gevoerd. Telers willen de opbrengst van € 41 miljoen laten uitkeren.

De commerciële strategie van ZON is gebaat bij investering van een deel van de opbrengst in regionale initiatieven, zoals kennisplatform Brightlands Campus, stelt Willems ook in het ledenblad. Telers kunnen zo profiteren van de onderscheidende kennis over voeding uit Brightlands Campus. In een ander artikel in het ledenblad ZON Magazine schetst Jan Klerken van Scelta Mushrooms dat kennis over smaak en gezondheidseffecten belangrijk worden in de aankoopafweging van consumenten. Hij pleit sterk voor deelname van ZON aan Brightlands Campus, omdat het ook telers toegevoegde waarde oplevert.

Of registreer je om te kunnen reageren.