Home

Nieuws

KCB en Naktuinbouw: personeel werven voor brexit

Het kabinet heeft besloten dat keuringsdiensten als KCB en Naktuinbouw nieuw personeel kunnen aannemen om voorbereid te zijn op de brexit.

Dat schrijft Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, samen met Stef Blok, minister van Buitenlandse Zaken, in een gezamenlijke brexit-brief. Volgens Schouten zouden de keuringsdiensten bij elkaar opgeteld meer dan 48 inspecteurs extra kunnen aanstellen als een zogenoemde harde brexit (cliff edge brexit) tot stand komt.

Fytosanitaire afspraken

Groot-Brittannië wil eind maart 2019 uit de Europese Unie (EU) vertrekken.Tot die tijd is vrij goederenverkeer naar en vanuit het land mogelijk zonder een controle of certificaatverplichting.

De onderhandelingen tussen Groot-Brittannië en de EU gaan nu over de fytosanitaire eisen die over en weer gaan gelden. Als de uitkomst is, dat elke zending vanuit of naar Groot-Brittannië voorzien moet zijn van een fytosanitair certificaat en er een inspectie moet plaatsvinden, heeft dit grote consequenties voor de benodigde inspectiecapaciteit, zo stelt KCB in haar jaarverslag.

“Om tijdig voorbereid te zijn, moet uiterlijk juni 2018, in nauwe samenspraak met de ministeries van LNV en EZ en de betrokken sectoren, een besluit worden genomen of al dan niet inspecteurs moeten worden aangenomen en opgeleid. Bij het scenario voor een ‘harde brexit’ gaat het om ongeveer 30 extra inspecteurs”, stelt KCB in dat jaarverslag.

Het kabinet heeft besloten dat de diensten alvast kunnen beginnen met het werven van nieuw personeel, omdat dat ook opgeleid moeten worden. KCB stelt desgevraagd nog niet begonnen te zijn met de werving, en komt later vandaag met een toelichting.

Of registreer je om te kunnen reageren.