Home

Nieuws

Subsidiekans bij spuitmachine groter dan bij hagelnet

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben een nieuwe subsidieregeling opgesteld voor jonge tuinders en boeren.

De investeringen moeten verduurzamen en de volgorde van aanvraag wordt bepaald door de duurzaamheidsscore. Dat blijkt uit de verordening ‘Uitvoeringsregeling POP3 subsidies

Noord-Holland’ voor het onderdeel ‘Jonge landbouwers’. Een spuitmachine met restvloeistofreductie levert in de regeling de hoogste score van 9 punten op voor fruit- en groentetelers.

Duurzaamheidsscore

Ter vergelijking: De duurzaamheidsscore voor aanschaf van nachtvorstpropellers, anti-hagelgeneratiesystemen, hagelnetten en regenkappen of gehard glas voor op de kas is 6. Daarmee vallen de investeringen voor risicoreductie onder de risico’s voor reductie van middelen gebruik. Ook een investering machines die werkgangen combineren, zoals spitten en zaaien krijgen een hoge duurzaamheidsscore.

Voor de regeling is een subsidieplafond van € 550.000. De gelden zijn deels opgebouwd uit Europese en provinciale middelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.