Doorgaan naar artikel

Aardbei Extra in verzet tegen ‘onrechtvaardige’ intrekking subsidie

Vóór de toekenning van een subsidie al offertes aanvragen of mondelinge afspraken maken. Dat bracht de provincie Brabant ertoe om jaren later alsnog een subsidie van ruim 3 ton in te trekken. De Raad van State heeft nu het laatste woord over waar de grens ligt tussen informele voorbereidingen en formele juridische afspraken.

“We hebben zelf geld moeten lenen om het project toch uit te kunnen voeren. We zijn gedupeerd door iets waar we totaal niet bij zijn betrokken”, zegt een van de eigenaren van Aardbei Extra. Het bedrijf in Haaren richt zich op het vermeerderen van aardbeiplanten en dacht een subsidie van € 325.000 binnen te hebben voor een duurzaam en innovatief project. Maar de provincie Noord-Brabant trok in 2020 de subsidietoekenning later weer in, omdat achteraf bleek dat het bedrijf toch niet had voldaan aan de voorwaarden voor subsidie.

Duurzame opkweek los van de grond

De subsidieregeling voor het project ‘Op weg naar een duurzame aardbeienplantenteelt’ is bedoeld als een stimulerende regeling. Maar de subsidie wordt geweigerd als met het project al een start is gemaakt vóórdat de aanvraag is ingediend. Want dan is het stimulerende effect niet meer aanwezig. Achteraf bleek dat voorbereidingen op het project van Aardbei Extra voor het los van de grond opkweken van plantmateriaal al in gang was gezet door de andere partij waarmee het bedrijf de subsidie had aangevraagd.

Weten of materiaal er is

De eigenaren van Aardbei Extra wisten van niets, zo zeiden ze bij de Raad van State. “De spelregels waren ons duidelijk. We wisten om welk groot bedrag het gaat en dan gaan we geen groot risico nemen”, aldus een van de eigenaren. Maar tegelijkertijd is het bij het voorbereiden van zo’n project verstandig om vooraf te weten of de materialen die je nodig hebt wel voorhanden zijn en hoeveel dat gaat kosten.

Juridisch bindende afspraken

“Volgens Europese regels mogen er vóór de datum van de subsidieaanvraag geen juridisch bindende afspraken zijn gemaakt”, zegt de advocaat van Aardbei Extra. En die zijn ook niet gemaakt, stelt hij. De partner van Aardbei Extra had wel besprekingen gevoerd met de leverancier van de materialen voor het project. Of daarmee niet toch een juridisch bindende afspraak is gemaakt, is de vraag waar de Raad van State zich nu over moet buigen. Ondanks de ingetrokken subsidie hebben de eigenaren dus toch het project uitgevoerd. “Je moet bij blijven”, zegt een van de eigenaren. “De tuinbouw is nu hard aan het veranderen. Weerbaar telen is op dit moment een hot item.” Met het innovatieve project wordt juist dááraan gewerkt.

De uitspraak volgt over zes weken.

Share this

Afbeelding
Adrie van der Wel

Freelance redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin