Home

Nieuws

Belangrijke week voor klimaatakkoord

Na maanden onderhandelen tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties moet er eind deze week een definitief klimaatakkoord liggen.

Dat is althans nog steeds de inschatting van het kabinet. Maar ook binnen de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie moeten nog de nodige plooien worden gladgestreken.

Maandagavond is er opnieuw politiek topoverleg onder leiding van premier Mark Rutte. Volgens Haagse bronnen kan dat weleens een cruciale bijeenkomst worden. De gesprekken binnen de coalitie staan los van het klimaatoverleg zelf, dat gevoerd wordt aan 5 verschillende sectortafels. Ook daar kunnen volgens ingewijden nog ongelukken gebeuren.

Maatregelen

In het klimaatakkoord wordt vastgelegd hoe Nederland zijn steentje gaat bijdragen aan de mondiale klimaatdoelstellingen die in 2015 in Parijs zijn afgesproken. Om opwarming van de aarde af te remmen moet de uitstoot van het broeikasgas CO2 in 2030 met bijna de helft zijn verminderd ten opzichte van 1990. Dat vergt maatregelen op het gebied van energie, industrie, landbouw, vervoer en bouw.

Moeizaam

De onderhandelingen verlopen naar verluidt evenwel moeizaam. Het bedrijfsleven vreest dat een al te voortvarend klimaatbeleid de concurrentiepositie van Nederland aantast. Werkgeversorganisatie VNO-NCW pleitte er afgelopen week zelfs voor een pauze te nemen en pas na de feestdagen verder te praten.

Ook zijn er zorgen over de betaalbaarheid van vergroeningsmaatregelen waar de burger voor betaalt via bijvoorbeeld de energierekening. Binnen de coalitie is dat reden voor met name CDA en VVD om op de rem te trappen. Maar ook de ChristenUnie toont zich afgelopen bezorgd om mensen met een laag inkomen, die mogelijk voor kosten komen te staan die zij eigenlijk niet kunnen dragen.

Nationale CO2-heffing bedrijven

D66 daarentegen gaat het allemaal niet snel genoeg. De partij zette afgelopen week de onderhandelingen op meerdere fronten onder druk door nog maar eens te pleiten voor een nationale CO2-heffing voor bedrijven. Coalitiepartners VVD en CDA zijn daar zeker geen voorstander van en het bedrijfsleven is er fel op tegen.

Of registreer je om te kunnen reageren.