Doorgaan naar artikel

Uitstoot broeikasgassen neemt af, behalve in land- en tuinbouw

De uitstoot van broeikasgassen nam in 2023 af. In de land- en tuinbouw nam de uitstoot iets toe. Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De uitstoot van broeikasgassen uit de land- en tuinbouw (CO2, N2O en CH4) nam vorig jaar met 2 % toe ten opzichte van 2022. De belangrijkste oorzaak van de verhoogde uitstoot is de inzet door tuinders van warmtekrachtinstallaties op basis van aardgas.

De meeste broeikasgassen in de landbouw worden veroorzaakt door methaan (CH4) en lachgas (N2O) uit de veehouderij. Die uitstoot bleef in 2023 vrijwel gelijk.

Ruim 3% van de totale landelijke broeikasgasuitstoot hangt samen met landgebruik. Daarbij gaat het om uitstoot als gevolg van veenoxidatie en uitstoot door veranderend landgebruik.

Industrie belangrijkste bron broeikasgassen

De belangrijkste bron van broeikasgassen is de industrie, gevolgd door de mobiliteit. De elektriciteitssector had vorig jaar een kleiner aandeel in de totale uitstoot dan de landbouw. In 2022 was de uitstoot vanuit de elektriciteitssector nog ruim meer dan in de landbouw. De landbouw draagt ongeveer 17% bij aan de uitstoot van broeikasgassen (exclusief landgebruik). De industrie 32% en het verkeer 20%. De totale uitstoot was in 2023 6% lager dan in 2022.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin