Home

Nieuws 1 reactie

Schouten sluit heffing op kunstmest niet uit

Minister Carola Schouten (landbouw) sluit een heffing op stikstofkunstmest niet uit.

Dat bleek tijdens de behandeling van de landbouwbegroting in de Tweede Kamer. GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet wil een heffing op stikstofkunstmest invoeren om zo het gebruik van kunstmest te demotiveren. Ze diende een motie in. Schouten staat er niet negatief tegenover. Ze zegt een heffing op kunstmest als een van de opties te zien om de landbouw te hervormen naar kringlooplandbouw. De uitfasering van kunstmest is een van de speerpunten van het nieuwe mestbeleid, als het aan Schouten ligt.

Discussie te digitaal

Esther Ouwehand (PvdD) wil niet dat het uitfaseren van kunstmest leidt tot meer gebruik van dierlijke mest. Volgens Schouten is de discussie over meer of minder mest veel te digitaal. Ze wil de bodem centraal stellen en de bemesting afstemmen op de behoefte van de bodem.

Lees ook: ‘Niet met te nauwe blik naar kringlooplandbouw kijken’

Eén reactie

  • P Verschuren

    Als je een heffing wil instellen op kunstmest vanwege het energie verbruik dan vind ik dat prima, dan moet je wel consequent zijn en ook vliegtuigkerosine en stookolie voor zeeschepen belasten (om er maar een paar te noemen). Als je enkel een heffing wil invoeren omdat je als dogma hanteert dat kunstmest slecht is dan heb je er geen bal van begrepen en ben ik erop tegen.

Of registreer je om te kunnen reageren.