Home

Nieuws

Hogan: GLB biedt nieuwe kansen voor bio-economie

Bio-economie kan de landbouw en het platteland een extra stimulans geven meent Phil Hogan, Europees commissaris voor landbouw. Hogan sprak maandag op een conferentie over bio-economie.

Tegen 2030 zouden biobased bedrijven 1 miljoen banen kunnen genereren, denkt Hogan. Een derde van de energie zal uit hernieuwbare bronnen komen.

Maar dan is het wel van belang dat de lidstaten werk maken van de ontwikkeling van de bio-economie. De Europees commissaris zegt dat de vraag naar voedsel, veevoer en vezels blijft groeien. “Dit zal druk blijven uitoefenen op onze natuurlijke rijkdommen, of het nu bos of landbouwgrond is. Dit vergroot de noodzaak om te zoeken naar meer innovatieve en duurzame toepassingen van onze natuurlijke hulpbronnen.”

Mogelijkheden om bio-economie te stimuleren

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw beleid biedt mogelijkheden voor lidstaten om de bio-economie te stimuleren, aldus Hogan. “Ik geloof dat Europa een ongekende kans heeft om de wereld te laten zien hoe moderne, bloeiende plattelandsgemeenschappen te bouwen die bestaande tradities combineren met moderne innovatie.”

10 miljard beschikbaar voor innovatie

De Europese Commissie heeft in de begroting voor 2021-2027 € 10 miljard beschikbaar voor de land- en tuinbouw in het zogenoemde Horizon-project voor innovatie. Ook de bio-economie kan daarvan profiteren, aldus de Europees commissaris. “Een belangrijk element van de strategie is om innovatieve oplossingen en relevant onderzoek op grotere schaal beschikbaar te maken voor eindgebruikers: met andere woorden, boeren, bosbouwers, plattelandsbedrijven en de plattelandsbevolking in het algemeen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.