Home

Nieuws

Brussel zoekt hulp voor eerlijker markt

De Europese Commissie onderzoekt de handelspraktijk in de agrarische ketens van product tot consument.

Een publieke consultatie is opengesteld voor alle spelers in de verschillende ketens. Het vermoeden is dat de marktmacht van een klein aantal grote retailers zo groot is geworden dat het een eerlijk functioneren van de wetten van vraag en aanbod in de weg staat. Iedereen is uitgenodigd met plannen te komen voor een eerlijker markt.

Commissie-Veerman

Brussel heeft zich hierover laten adviseren door de Task Force Agricultural Markets, die anderhalf jaar geleden zijn werk begon onder voorzitterschap van Cees Veerman. In zijn rapportage stelde Veerman onder meer dat boeren en tuinders op grond van uitzonderingen op de mededingingsregels wel mogelijkheden hebben om afspraken te maken. Maar ook dat een lappendeken van regels die mogelijkheden juridisch zó ingewikkeld maakt, dat niemand zich eraan durft te branden.

Wettelijke maatregelen

De oproep aan de ketenspelers zelf om duidelijk te maken hoe het in de praktijk werkelijk toegaat kan EU-commissaris Phil Hogan stof opleveren voor de voor 2018 aangekondigde wettelijke maatregelen. De uitnodiging om de vragenlijst in te vullen is specifiek gericht op onder meer boeren en tuinders, verwerkers, retailers en handelaren, maar ook aan advocatenkantoren, vakbonden, consumentenorganisaties en andere ngo’s en aan (wetenschappelijk) onderzoekers. Iedereen kan tot 17 november een bijdrage leveren aan de publieke raadpleging.

Of registreer je om te kunnen reageren.