Home

Nieuws

Toch Europese wet biologische landbouw

Het blijft mogelijk om biologische én gangbare producten binnen één bedrijf te hebben. Dat is een van de kernpunten in het akkoord over een nieuwe EU-verordening voor de biologische sector. Dat akkoord kwam na bijna 3 jaar onderhandelen tot stand.

Er komen geen Europese grenswaarden voor residuen van bestrijdingsmiddelen op biologische producten en het blijft mogelijk om zowel biologische als gangbare productie binnen een bedrijf te hebben. Aan ingevoerde biologische producten worden dezelfde eisen gesteld als aan Europese biologische producten; de beschikbaarheid van biologisch plantaardig uitgangsmateriaal wordt structureel verbeterd.

Dat zijn enkele kernpunten van een compromis dat is bereikt tussen de Europese lidstaten, de Europese Commissie en het Europees parlement. Er ligt na bijna 3 jaar onderhandelen en 18 onderhandelingsrondes toch een akkoord over een nieuwe Europese verordening voor de biologische sector.

Bionext: bijna onvoorstelbaar wat er is bereikt

Directeur Bavo van den Idsert van Bionext, de organisatie voor de biologische land- en tuinbouw zegt dat het bereikte compromis ‘bijna onvoorstelbaar is, als je weet waar we een maand geleden stonden’. Met deze verordening ‘wordt de vernieuwing in de biologische landbouw mogelijk gemaakt en zijn de scherpe kanten van het oorspronkelijke voorstel afgehaald’.

Volgens Van den Idsert is de vooruitgang vooral geboekt doordat de Europese Commissie zich niet langer in haar eigen standpunten vastbeet en hielp bij het oplossen van meningsverschillen tussen parlement en lidstaten en tussen lidstaten onderling.

Met deze verordening ‘wordt de vernieuwing in de biologische landbouw mogelijk gemaakt en zijn de scherpe kanten zijn van het oorspronkelijke voorstel afgehaald.’

Heikele punten

Een van de heikele punten was het voorstel om biologische producten af te keuren als er sporen van (gangbare) bestrijdingsmiddelen op gevonden werden. Die regel is van tafel. In plaats daarvan krijgt de biologische producent de verplichting elke voorzorgsmaatregel te nemen die nodig is om besmetting tegen te gaan. Van den Idsert zegt dat er daarmee eigenlijk niets verandert voor de Nederlandse biologische telers.

Geen maximumomvang pluimveebedrijven

Het idee om de omvang van pluimveebedrijven te maximeren is ook geschrapt tot opluchting van Van den Idsert. “Dat zou niet alleen de ontwikkeling van bedrijven hebben geblokkeerd, het zou ook het einde van een aantal bedrijven hebben betekend.”

Martin Häusling, die namens het Europees Parlement de onderhandelingen deed, toonde zich donderdagochtend tevreden over het akkoord. Hij noemde als positieve punten onder andere de harmonisering van de importcontrole op biologische producten van buiten de Europese Unie en het vastleggen van het uitgangspunt dat biologische productie echt aan de grond gebonden is. Teelt op substraat blijft in enkele noordelijke lidstaten bij uitzondering toegestaan.

In 2020 van kracht

De regelgeving moet in 2020 van kracht worden. Tot 2035 zullen uitzonderingen worden toegestaan voor het gebruik van gangbaar uitgangsmateriaal in de biologische teelt. Ondertussen wordt een databank opgezet om vraag en aanbod van biologisch uitgangsmateriaal beter aan elkaar te koppelen.

Er blijven ook uitzonderingen toegestaan voor de toevoeging van gangbare eiwitgrondstoffen aan biologisch voer (maximaal 5%). De toevoeging van vitaminen en mineralen aan biologische babyvoeding zal ook worden toegelaten, waarmee het behoud van biologische babyvoeding is gegarandeerd.

De toevoeging van vitaminen en mineralen aan biologische babyvoeding zal ook worden toegelaten, waarmee het behoud van biologische babyvoeding is gegarandeerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.