Home

Nieuws

EZ: teelt kan meer profiteren van GMO

Nederlandse groente- en fruittelers maken grote stappen in duurzaamheid. De nieuwe GMO-regels voor groente en fruit bieden daarom goede kansen voor Nederland.

Dat stelt het ministerie van Economische Zaken in reactie op vragen van Groenten&Fruit. De eisen voor GMO-steun worden soepeler. Nederlandse telers kunnen daar beter op inspelen, aldus het ministerie, dat ook weet dat steeds meer telers afstand doen van GMO vanwege risico’s en onduidelijkheid.

Soepeler milieueisen

De nieuwe verordening is een versimpeling en versoepeling voor milieueisen. Een producentenorganisatie moet een besparing in productiemiddelen (zoals water of fossiele energie), verontreinigende stoffen of afval kunnen realiseren van 15% (in plaats van de huidige 25%) om voor GMO in aanmerking te komen. Als een milieu-investering nog aanvullende milieuvoordelen oplevert, dan komt de PO in aanmerking voor steun als de reductie ten minste 7% is (in plaats van de huidige 10%).

Nederland moet haast maken om de telersverenigingen voldoende tijd te geven de nieuwe GMO-regels op te nemen voor nieuwe aanvragen van GMO dit najaar. Volgens het ministerie blijft de Nationale Strategie die vorig jaar met de sector is opgesteld, ongewijzigd. “De nieuwe EU-verordeningen geven geen aanleiding een nieuwe NS op te stellen.” Ook dit proces gebeurt weer samen met de sector. Publicatie is naar verwachting in juli.

Interventieprijzen

Naast versimpeling en verduidelijking bevat de nieuwe GMO-verordening nieuwe interventieprijzen. De huidige interventieprijzen stammen uit 2007 en worden aan het huidige prijspeil bijgesteld. Voor gratis verstrekking aan voedselbanken zijn de interventietarieven het hoogst. Die worden in lijn gebracht met de opkoopprijzen uit de Rusland-regeling.

Of registreer je om te kunnen reageren.