Home

Nieuws

EZ laat GMO buiten overzicht regeldruk

Het kabinet lijkt geslaagd in het verminderen van regeldruk, maar voor land- en tuinbouw blijft het hoofdpijndossier GMO buiten de regeldrukberekening.

De doelstelling structurele verlaging van de regeldruk voor bedrijven, burgers en professionals met € 2,5 miljard in de periode 2012- 2017 is net gehaald (€ 2,48 miljard).

De vraag is alleen of het bedrijfsleven dat ook zo voelt. Dat beaamt het ministerie van Economische Zaken (EZ) in het voorwoord van een evaluatierapport Goed Geregeld. Wat op papier gebeurt, wordt in de praktijk niet altijd gevoeld, stelt het ministerie.

GMO

Uit het overzicht van regeldrukontwikkeling noemt EZ de toegenomen lastendruk in de tuinbouw rondom de naleving van de GMO-regeling niet. Afzetorganisaties zijn in die periode gedwongen telers strenger te controleren op hun gedrag uit hoofde van de GMO-regeling.

Een digitaal loket moet voor verdere verbeteringen zorgen voor de sector agrofood. Voor de glastuinbouw noemt het ministerie wel een versoepeling van het beleid voor lozingen van afvalwater.

Productschappen

In het evaluatierapport schrijft het ministerie van EZ dat de taken die voorheen de productschappen deden nu door de overheid zijn overgenomen. De uitvoering van de Europese regels (zoals GMO) zijn niet meegerekend in dit overzicht, omdat het om Europese regels gaat. Wel is € 8,7 miljoen als lastenverzwaring voor land- en tuinbouw opgenomen omdat de overheid nu de uitvoering van een aantal sectorregels zoals voor plantgezondheid op zich heeft genomen, die voorheen productschappen deden.

Maatwerkaanpak

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft met de sector agrofood een actielijst opgesteld met knelpunten waarvan de verwachting is dat die binnen afzienbare tijd kunnen worden opgelost in samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven.

Of registreer je om te kunnen reageren.