Home

Nieuws 1 reactie

LTO: verkiezingsuitslag biedt kansen voor tuinbouw

De verkiezingsuitslag biedt kansen voor de Nederlandse land- en tuinbouw. Dat zegt LTO-voorzitter Marc Calon. “Wij gaan ervan uit dat de belangen van boeren en tuinders niet uit het oog worden verloren.”

LTO Nederland rekent op een voortvarende en zorgvuldige kabinetsformatie, waarbij oog is voor internationale stabiliteit en een goed werkende interne markt. “Dat is van levensbelang voor boeren en tuinders”, vindt Calon. “Daarnaast moet er werk worden gemaakt van een goed klimaat- en energiebeleid. Hier kunnen boeren en tuinders een grote bijdrage aan leveren.”

Milieudefensie positief

Milieudefensie reageert positief op de verkiezingsuitslag. “Ten minste drie van de partijen met echte klimaatambities (D66, ChristenUnie en GroenLinks) maken kans deel uit te gaan maken van een nieuw kabinet. Dat betekent perspectief op een ambitieuzer klimaatbeleid: snel stoppen met gas en kolen, verduurzamen van de landbouw, en vergroenen van de economie. Met de forse groei van D66, GroenLinks, ChristenUnie en Partij voor de Dieren ontstaat er in Nederland een beweging die serieus werk maakt van een groene toekomst.”

Meer ruimte voor ondernemerschap

Ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO hopen dat een nieuw kabinet zich inzet op meer ruimte voor ondernemerschap voor een sterke, duurzame, inclusieve economie, waarbij vooral aandacht is voor extra investeringen in bijvoorbeeld klimaat- en energietransitie en voor een beter functionerende arbeidsmarkt met minder risico’s voor ondernemers.

Eén reactie

  • P Verschuren

    Ik vind het een beetje jammer dat PvdD gezien wordt als een partij met klimaatambities. Het zijn populistische extremisten die niets minder willen dan het afschaffen van de veehouderij, dierentuinen, circussen en het hebben van huisdieren. Om het nog wat aan te kleden roepen ze ook nog wat andere dingen. Dit soort groen populisme is net zo gevaarlijk, schadelijk en verwerpelijk als het populisme van de PVV

Of registreer je om te kunnen reageren.