Home

Nieuws

Topsectoren: € 1,2 miljard voor versterking agri en food

Met een investering van € 1,2 miljard in vijf jaar kan de economische toekomstbestendigheid en concurrentiekracht van de Nederlandse agrifood en tuinbouw verbeteren, de welvaart en werkgelegenheid toenemen.

Tegelijk wordt er zuiniger omgegaan met grondstoffen, zal er nieuwe kennis en slimme technologie worden ontwikkeld.

Dat blijkt uit de drie investeringsplannen die de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen woensdag hebben aangeboden aan de werkgeversvoorzitters Marc Calon (LTO Nederland), Hans de Boer (VNO-NCW) en Michaël van Straalen (MKB-Nederland).

Extra bijdrage aan economie

Volgens de topsectoren zullen de drie voorstellen een extra bijdrage leveren aan de Nederlandse economie, oplopend tot € 7 miljard per jaar.

De drie investeringsvoorstellen zijn gericht op de verwaarding van mest, het weerbaar maken van gewassen (minder afhankelijk van gewasbescherming) en de digitalisering van de productie in de voedselkolom.

Onderzoek naar het effect van gewasbeschermingsmiddelen op planten. Een van de drie investeringsplannen is gericht op het weerbaarder maken van planten. - Foto: Ruud Ploeg
Onderzoek naar het effect van gewasbeschermingsmiddelen op planten. Een van de drie investeringsplannen is gericht op het weerbaarder maken van planten. - Foto: Ruud Ploeg

De topsectoren zeggen dat van de investering van € 1,2 miljard twee derde kan worden opgebracht door het bedrijfsleven zelf, terwijl de rest vanuit publieke middelen op tafel zou moeten komen.

Efficiënt omgaan met schaarse middelen

Ineen toelichting op de plannen zegt voorzitter Aalt Dijkhuizen van de topsector Agri & Food dat de toenemende vraag naar voedsel vereist dat er efficiënt wordt omgegaan met schaarse middelen. “Nieuwe kennis en slimme technologie, zoals smart farming, drones, internet of things en genomics bieden ongekende mogelijkheden. Wij willen de ontwikkelingen versnellen en opschalen.”

Drie investeringsplannen:

  1. Healthy plants – Healthy planet. Dit voorstel is erop gericht te komen tot een weerbaar productiesysteem waarin ziekten en plagen minder kans krijgen en de noodzaak om in te grijpen met gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum wordt beperkt.
  2. ‘Mest: een gouden, groene grondstof’. Met dit project wordt het mestoverschot van een maatschappelijk probleem en een afvalproduct van de veehouderij omgezet en opgewaardeerd tot een waardevolle groene grondstof in een circulaire economie.
  3. ‘Smart agri – horti – food keten’. Dit voorstel behelst een doorbraakprogramma om op basis van digitalisering te komen tot een slimme productie en transparantie in de gehele voedselkolom.

Of registreer je om te kunnen reageren.