Home

Nieuws 1 reactie

Westland houdt meterprijs tuingrond op €40

De markt van tuinbouwgrond trekt enigszins aan, maar onvoldoende om de prijs al op te trekken.

Dat stelt de gemeente Westland in haar nota grondprijzen 2017. In die nota bepaalt de gemeente de minimale uitgifteprijs voor exploitatieplannen. Zo ook in de herstructureringsopgave van de gemeente. Deze grondprijs blijft dus gehandhaafd op €40 per m² (exclusief BTW) voor courante kavels. Dat wil zeggen dat er een zelfstandig glastuinbouwbedrijf op gevestigd kan worden.

Voor restkavels, die alleen interessant zijn als uitbreiding van een bestaand glastuinbouwbedrijf, ligt een lagere grondprijs voor de hand. Daar zal onafhankelijke taxatie aan te pas moeten komen.

Eerder werd bekend dat Westland koopopties wil invoeren om oneigenlijk gebruik van tuinbouwpercelen tegen te gaan. Eigenaren mogen dan tijdelijk gebruik blijven maken van die percelen, op voorwaarde dat een koopoptie wordt getekend.

Onderhandelingen met derden

De genoemde prijzen voor grond zijn bestemd voor intern gebruik en zijn indicatief voor de gemeente Westland, bij door of namens haar te voeren onderhandelingen met derden. In de nota grondprijzen stelt de gemeente verder ook de grondprijs voor bedrijventerreinen te handhaven op €250 per meter. Dit past in de range van grondprijzen van bedrijventerreinen in de regio, blijkt uit de nota.

Eén reactie

  • P.M.M. Zwinkels

    De Gemeente doet er verstandig aan grondprijzen te gaan handhaven op een ander niveau:
    bij een grondprijsverlaging van bedrijventerreinen en een grondprijsverhoging van glastuinbouwgronden creëer je betere kansen voor reconstructie en innovatie. Incourante, onrendabele glastuinbouw is dan sneller verdwenen. Je vangt 2 vliegen in 1 klap!

Of registreer je om te kunnen reageren.