Home

Nieuws

Problemen met GMO raken interventie

De invoeringsproblemen met nieuwe regels voor de GMO-regeling groente en fruit beperken de interventiemogelijkheden in Nederland.

Telersverenigingen die tijdelijk afzien van GMO, kunnen interventie beperkter toepassen. Dat blijkt uit een rondvraag bij afzetorganisaties en in Brussel. Telersverenigingen Coforta, Veiling Zaltbommel en Van Nature hebben een GMO-pauzejaar genomen door onduidelijkheid in de nieuwe regelgeving. Nederlandse telers maken overigens beperkt gebruik van normale interventie (via GMO), maar het dient wel als vangnet.

Normale interventie

Tijdens zo’n GMO-pauzejaar heeft een telersvereniging geen recht op normale interventie binnen de GMO-regeling en kan alleen een beroep gedaan worden op de zogenoemde ‘Ruslandmaatregelen met opkoop’. Dat betekent dat de lijst van interventieproducten in die Ruslandmaatregelen beperkt is. Verder is er een quotum voor de Ruslandregeling en is de regeling tijdelijk.

Interventievergoedingen in die Ruslandregeling zijn bovendien hoger als de telers bij een actieve erkende GMO-telersvereniging zijn aangesloten. Hoe lang de Ruslandmaatregelen overeind blijven, is onduidelijk. Eén en ander kan van invloed zijn op de volumes die voedselbanken dit jaar krijgen uit interventie.

Verhoging vergoeding

De ‘normale interventie’ via GMO is overigens aan een wijziging toe. Eurocommissaris Phil Hogan kondigde aan de vergoedingen te verhogen, maar door de vertraagde besluitvorming over GMO-wijzigingen is die verhoging nog niet doorgevoerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.