Home

Nieuws

Minder GMO-subsidie teeltkosten groente en fruit

Middels reparatiewetgeving heeft staatssecretaris Martijn van Dam de overgang naar de nieuwe Nederlandse GMO-uitvoering voor groente en fruit meer vorm gegeven.

Dat betekent dat (lagere) tarieven zijn vastgesteld voor subsidie voor biologische en geïntegreerde gewasbescherming, omdat het tot een standaard teeltwijze is gaan behoren. Van Dam spreekt over het op termijn uitfaseren. Ook voor de kosten van enten zijn gewijzigde tarieven vastgesteld. Alleen werkelijk gemaakte entkosten komen voor GMO-steun in aanmerking, mits die zijn gericht op het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Zo staat te lezen in een publicatie in de Staatscourant.

Kwaliteitskeurmerk

De nieuwe GMO-afspraken met de sector worden daarmee omgezet in wetgeving. Het geld dat vrijkomt moet ingezet worden in innovatie en marketing. In de wettekst schrijft de staatssecretaris dat na 2017 de sector beschikt over een nationaal duurzaamheids- of kwaliteitskeurmerk.

Reparatiewetgeving

Van Dam voert wel een overgangsregeling in voor projecten die kwaliteit moeten waarborgen bij het marktgericht produceren door telers. Dat is op verzoek van de teelt doorgevoerd.

Met de publicatie in de staatscourant repareert Van Dam omissies in een eerdere GMO-publicatie in juli. Zo kunnen geen wijzigingsverzoeken meer ingediend worden voor uitgaven die vanaf 1 januari niet meer subsidiabel zijn. Ook hebben telersverenigingen tot 17 oktober de tijd om hun programma's in te dienen.

Of registreer je om te kunnen reageren.