Home

Nieuws

Tuinders en Wakker Dier naar Raad van State tegen NGB

Actiegroep Behoud de Parel met burgers en ondernemers uit Grubbenvorst en Wakker Dier zetten hun verzet tegen megakippenhouderij Nieuw Gemengd Bedrijf voort tot aan de Raad van State.

Dat zegt voormalig vollegrondsgroenteteler André Vollenberg van Behoud de Parel. Samen met Wakker Dier vond de actiegroep geen gehoor bij de rechtbank Limburg. Die veegde de bezwaren tegen de verleende omgevingsvergunning vorige week nog grotendeels van tafel. Met name in de verwachte effecten van ammoniak en fijn stof op bedrijfsvoering van omliggende tuinbouwbedrijven en op de volksgezondheid ging de Limburgse rechter niet mee.

Geluidsnormen aangescherpt

De omgevingsvergunning is verleend voor een pluimveehouderij met slachterij, afvalwaterzuiveringsinstallatie en bio-energiecentrale. De pluimveetak van het bedrijf moet plek bieden aan ruim 1 miljoen vleeskuikens en bijna 75.000 ouderdieren. De rechtbank besloot dat de vergunning op een aantal punten gewijzigd moet worden, ondermeer op het gebied van geluidsnormen.

Uitwisseling reststromen

Het plan voor het NGB werd in 2007 gelanceerd. Het was toen de bedoeling dat er een uitwisseling van reststromen en energie zou plaatsvinden tussen het grote pluimveebedrijf en omliggende land- en tuinbouwbedrijven. Al snel was echter het verzet van een aantal rozenkwekers en peentelers opvallender dan de aanvankelijke plannen voor samenwerking.

"Het gaat ons er ook om de normale boeren en tuinders in de streek overeind te houden", zegt Vollenberg. Die zijn niet gebaat bij een dergelijk grootschalig bedrijf, aldus de voormalig groenteteler, die zijn bedrijf inmiddels aan een opvolger heeft overgedragen.

Of registreer je om te kunnen reageren.