Home

Nieuws

'Seizoenscontracten in nieuwe cao Open Teelten past teelt goed'

NFO, LTO Nederland, KAVB en Anthos hebben met FNV en CNV Vakmensen overeenstemming bereikt over de CAO Open Teelten.

Naast een loonsverhoging van 2,75 procent tot 1 april 2017 is een uitwerking gemaakt van het eerdere akkoord over de Wet Werk en Zekerheid. Het wordt mogelijk om voor de in de CAO afgesproken seizoensgebonden functies drie contracten in negen maanden af te sluiten. Daarna volstaat een onderbreking van 3 maanden zonder dat dit leidt tot een vast dienstverband. "Dat pakt goed uit voor fruittelers die met drie pieken zitten door snoei, dunnen en oogst", zegt Michiel Gerritsen, voorzitter van NFO.

2017

De nieuwe CAO geldt voor ongeveer 30.000 werknemers in de fruitteelt, akkerbouw, bollenteelt, boomteelt, vollegrondstuinbouw en zomerbloementeelt. De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst loopt van 1 juli 2015 tot en met 31 maart 2017.

De afspraken over seizoenswerk staan in principe los van de andere uitonderhandelde resultaten. Voor de fruitteelt doet de loonsverhoging pijn, erkent Gerritsen. "Er wordt door de fruittelers geld verloren op dit moment, maar de afspraak over het seizoenswerk is de belangrijkste in dit akkoord."

Startschaal en scholing

In het akkoord staat verder dat vaste arbeid wordt gestimuleerd door de introductie van een nieuwe lagere startschaal op voor eenvoudige functies. Partijen willen dat werknemers in de sector Open Teelten langer vitaal en gezond kunnen blijven doorwerken. Daarover zijn protocolafspraken gemaakt die in de komende tijd uitgewerkt gaan worden. Voorts is via een protocolafspraak overeengekomen, dat partijen de komende maanden onderzoeken of de huidige arbeidstijdenregeling in de CAO vereenvoudigd kan worden.

Bovendien komt er een regeling voor doorbetaling van het derde jaar WW plus scholingsafspraken. Werkgevers stellen 150 opleidingsvouchers van 1.500 euro beschikbaar. Die kosten leiden overigens niet tot hogere premies voor de werkgevers.

Of registreer je om te kunnen reageren.