Home

Nieuws

Nieuwe subsidieregels GMO raken telers en hun vereniging

Nieuwe Nederlandse regels voor GMO-subsidie zullen impact hebben op telers en hun verenigingen.

Deze nieuwe Nationale Strategie wordt nu voorbereid door overheid en bedrijfsleven met daarin mogelijk grote wijzigingen. Het nieuwe beleid lijkt er op gericht te zijn om GMO-gelden alleen nog maar voor collectieve aanwending ter beschikking te stellen. Ook lijkt de aanwending zich voornamelijk te richten op vernieuwende projecten. Hierdoor zou een deel van de activiteiten in de toekomst niet meer voor GMO-subsidie in aanmerking komen. "De impact hiervan is nog niet goed vast te stellen", schrijft Coforta in haar jaarverslag.

Meerjarenstrategie

Dit jaar wordt de nieuwe Nationale Strategie met betrekking tot GMO voor 2017 en verder gepubliceerd. De telersverenigingen zullen hun nieuwe meerjarenstrategie en jaarplan voor 2017 op deze nieuwe strategie moeten baseren. De nieuwe strategie integreert ook wijzigingen van de Europese GMO-regels, nu voorbereidt door de Europese Commissie.

Uit het jaarverslag van Coforta blijkt verder dat de ledenraad heeft ingestemd met het verlengen van de GMO-strategie van de afgelopen drie jaar voor die coöperatie. In 2016 loopt dat programma dus nog een jaar door, zodat het bestuur zich kan buigen over nieuwe GMO-plannen. Afgelopen jaar is door het bestuur ook gesproken over het uitbesteden van GMO.

Of registreer je om te kunnen reageren.