Home

Nieuws

Ploumen: Residunorm niet door TTIP versoepeld

De Europese Commissie zal residunormen voor gewasbeschermingsmiddelen niet versoepelen door TTIP, het vrijhandelsakkoord met de VS. Toch kan er sprake zijn van versoepeling.

De Europese Commissie gaat namelijk verder met het aanpassen van de eigen maximumresidugehaltes aan de internationale norm Codex Alimentarius. Dat kan betekenen dat standaarden worden versoepeld. Ploumen: "Dit heeft ook in 2015 plaatsgevonden. Het is een gevolg van staand beleid en dit is daarom niet in strijd met de belofte dat de voedselveiligheids- en milieustandaarden niet door TTIP verlaagd zullen worden", schrijft minister Ploumen van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking in antwoord op kamervragen van Jasper van Dijk (SP).

De Codex Alimentarius is een dochterorganisatie van FAO (Land- en Tuinbouworganisatie van de VN) en WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) en omvat internationale normen en richtlijnen voor de veiligheid en kwaliteit van levensmiddelen waarover alle deelnemende landen, inclusief de EU en VS, gezamenlijk beslissen. Als een Codex maximumresidugehalte vanuit oogpunt van volksgezondheid acceptabel is, zal de EU deze waarde invoeren.

Van Dijk vroeg naar een rapport waaruit zou blijken dat de normen in de VS 50 keer zo ruim zijn voor residu. Volgens Ploumen kan dat in incidentele gevallen zo zijn, maar door mogelijk administratieve oorzaak. Het kan voorkomen dat een producent in de VS een maximumresidugehalte heeft aangevraagd, maar in de EU niet. In dat geval wordt er in de EU uit voorzorg automatisch de standaardwaarde van 0,01 mg/kg aangehouden.

Of registreer je om te kunnen reageren.