Doorgaan naar artikel

Teelt profiteert niet snel van tomatentwist VS

-

-

Als de Verenigde Staten en Mexico een tomatenakkoord opzeggen, leidt dat niet snel tot kansen voor de Nederlandse teelt. Al praten de Verenigde Staten en de EU opnieuw over markttoegang.

Een tomatenakkoord (Tomato Suspension Agreement) tussen de Verenigde Staten en Mexico wordt mogelijk op 7 mei opgezegd door de Amerikanen. Dat kan betekenen dat de Verenigde Staten invoerheffingen instellen op Mexicaanse tomaten, met stevige prijsstijgingen op de Amerikaanse markt.

De koepel Fresh Produce Association of the Americas wijst – op basis van onderzoek van de Arizona State University – op mogelijke prijsverhogingen van 40 tot 85%. Dan gaan de onderzoekers wel uit van een halvering van de invoer Mexicaanse producten in de Verenigde Staten en situaties van schaarste van eigen productie door plantenziekte of vorstschade.

Register van exportbedrijven

Nederland lijkt hier niet snel van te kunnen profiteren, blijkt uit een rondgang in de handel en registergegevens van exportgeschikte teeltbedrijven. Op de recent gepubliceerde lijst van geregistreerde tomaten- en paprikabedrijven voor export naar de Verenigde Staten zijn alleen paprikabedrijven opgenomen. De tomatenbedrijven hebben door strikte regels voor Tuta absoluta (Tomatenminneermot) de blik niet langer gericht op de Verenigde Staten. Nog 1 Nederlands bedrijf voert tomaten uit naar de Verenigde Staten, meldt een Nederlandse exporteur die de kassenbouwers wel kansen toedicht op de Amerikaanse markt. Als de import verminderd wordt, breiden Amerikaanse telers hun teelt uit, is de verwachting.

Exportoverleg Nederland en Verenigde Staten

Toch is komende maand een overleg gepland tussen de Verenigde Staten en Europa, waarin Nederland met de Amerikanen ook weer praat over een nieuw Tuta absoluta-beleid. Doel is de Amerikaanse markt weer te openen voor Nederlandse bedrijven.

Het GroentenFruit Huis stelt dat het een regulier overleg is. Het is nog te bezien of de Amerikanen bij het vervallen van het handelsakkoord met de Mexicanen hun importeisen zullen herzien. Bij het overleg worden nieuwe inzichten uit topsectorenonderzoek ingebracht.

Het is mogelijk dat de Verenigde Staten en Mexico voor 7 mei alsnog tot een akkoord komen, maar de Amerikaanse handel bereidt zich voor op grote marktschokken. Op de Amerikaanse tomatenmarkt is de prijs licht gestegen, overigens niet noemenswaardig.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin